Har du et sterkt samfunnsengasjement og ønske om å bidra til læring og
utvikling i den kommunale forvaltningen?

 

Vi har ledig fast stilling som forvaltningsrevisor i vår ekspansive forvaltningsrevisjonsavdeling.
Vedkommende vil få jobbe med spennende oppgaver innenfor forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll,
rådgivning, analyse og utredning. Oppmøtested er vårt hovedkontor i Drammen eller ved et av våre
avdelingskontorer.

Hos oss vil du få ansvar for gjennomføring av prosjekter, og dine hovedoppgaver vil bli å:

• planlegge, utføre og lede forvaltningsrevisjonsprosjekter, eierskapskontroller, risiko- og
vesentlighetsvurderinger og andre undersøkelser
• delta i metodeutvikling
• delta i møter med og legge frem rapporter for kontrollutvalg og kommunestyre
Hvis du er den rette personen for oss, kan vi tilby:
• konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, og fleksibel arbeidstid
• gode kurs- og etterutdanningstilbud
• et sosialt, humørfylt og uformelt arbeidsmiljø med 30 medarbeidere, hvor 10 jobber med
forvaltningsrevisjon
• et sterkt og bredt fagmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt fokus

Vi ser etter en person som:

• har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• er effektiv og strukturert med driv og pågangsmot
• overholder frister og definerte ressursrammer
• har evne til å motivere og inspirere kolleger
• har godt faglig skjønn
• er engasjert og initiativrik
• har førerkort og disponerer egen bil

Høy integritet er en forutsetning i stillingen, og personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Vi søker primært etter en erfaren jurist med utdannelse på cand.jur. / masternivå innen rettsvitenskap,
med interesse for og kunnskap om kommunal sektor. Søkere på tilsvarende nivå med bakgrunn fra
statsvitenskap, samfunnsøkonomi, eller annen relevant fagretning vil også bli vurdert.

Vi ser etter en person som har:

• erfaring fra prosjektarbeid
• erfaring fra utrednings- og analysearbeid
• god kunnskap om kommunal virksomhet og revisjon

Stillingen er en 100 % stilling med 6 måneder prøvetid. Stillingen vil ha tilsetting etter gjeldende lover og
avtaler, og det vil bli tiltredelse etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Inger Anne Fredriksen på telefon 91 39 05 18 eller leder for forvaltningsrevisjon Torkild Halvorsen på telefon 90 57 54 87.

Søknad og cv sendes til [email protected] eller til Viken kommunerevisjon IKS, Pb 4197, 3005 Drammen, innen 08.05.2022.

Viken Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eid av 19 kommuner. Våre oppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, undersøkelser, samt rådgivningstjenester på områder hvor vi har vår kjernekompetanse, så fremt dette ikke kommer i konflikt med selskapets oppgave som revisor. Selskapet er ett av landets fremste interkommunale revisjonsselskaper. Vi vektlegger å levere tjenester av høy faglig standard til konkurransedyktige priser, og vi skal være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner. For nærmere informasjon om selskapet, se www.vkrevisjon.no.

Del stillingen

Selskap

Viken kommunerevisjon IKS

Lenke til firma

https://vkrevisjon.no/

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Drammen

Søknadsfrist

Mai 8, 2022