Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som de senere årene har hatt en sterk utvikling og
vekst. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for våre eiere; 24
kommuner og Innlandet fylkeskommune. Selskapet har 15 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 9
ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta.

 

Dyktig økonom, jurist eller samfunnsviter søkes til stilling som
forvaltningsrevisor

 

Ønsker du faglige utfordringer, liker å arbeide selvstendig og har interesse for
utredningsarbeid?

Forvaltningsrevisjon er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og
fylkeskommunens virksomhet med målsetting om å bidra til læring og forbedring. Det
undersøkes og vurderes om innbyggerne får tjenestene de har krav på og om ressursene
forvaltes på en effektiv måte i samsvar med regelverk og kommunestyrets forutsetninger.
Kommunene og fylkeskommunen yter viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store
verdier. Dette medfører at revisjonsarbeidet blir allsidig, utfordrende og meningsfylt.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor forvaltningsrevisjon og
  eierskapskontroll. Stillingen innebærer utstrakt kommunikasjon med administrativt og
  politisk nivå i kommunene.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innenfor samfunnsvitenskap, jus eller økonomi.

Vi vektlegger:

 • Evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer.
 • Evne til å arbeide selvstendig og samtidig god på samarbeid.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • God metodekompetanse, erfaring fra utredningsarbeid og kunnskap om offentlig forvaltning.
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering

Vi tilbyr:

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med kompetente og trivelige kollegaer.
 • Faglig oppdatering.
 • Fleksibel organisasjon med kort vei til beslutningstaker og god involvering av ansatte.
 • Lønn etter avtale.
 • Fast stilling med pensjonsordning i KLP.

Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud tlf. 951 36 962 eller daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881. Nærmere opplysninger om selskapet finnes på www.irev.no

 

Søknad med CV sendes [email protected] eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626
Lillehammer innen 16. april 2021.

 

—————————————————————————————————————————-

 

Regnskapsrevisor

 

Vi søker en person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Vi ønsker at du har master- eller
bachelorgrad innenfor revisjon. Digitaliseringsutviklingen påvirker vår revisjonsmetodikk og vi ønsker
at du kan bidra i vår utvikling. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til
kommunenes regnskapssystemer.

Kommunene og fylkeskommunen yter viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier.
Dette medfører at revisjonsarbeidet blir allsidig, utfordrende og meningsfylt.

Arbeidsoppgaver:

 • Finansiell revisjon av kommuner og kommunale virksomheter
 • Kontrollere at kommuner etterlever bestemmelser innen økonomiområdet
 • Attestere merverdiavgiftkompensasjon og tilskudd kommunen mottar
 • Gi veiledning innen økonomi, regnskap og avgift

Vi vektlegger:

 • Selvstendighet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer
 • Analytiske egenskaper og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra offentlig eller privat revisjon
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt fagmiljø og faglig oppdatering
 • Mulighet for oppdragsansvar
 • Fleksibel organisasjon med kort vei til beslutningstaker og god involvering av ansatte
 • Fast stilling med pensjonsordning i KLP og trivelige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted Lillehammer, Gjøvik eller Otta

Det må påregnes noe reising ved bruk av egen bil. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881 eller fagansvarlig for regnskapsrevisjon Steinar Christen Berg tlf. 458 51 026 og hjemmesiden Irev.no. Søknad med CV sendes [email protected] eller Innlandet RevisjonIKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer, oppgi gjerne hvilket kontor det er ønskelig å arbeide.

 

Søknadsfrist 16. april 2021.

 

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet Revisjon IKS

Lenke til firma

http://irev.no/

Kontaktinfo

 • Bjørg Hagen
 • Tittel: Daglig leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 913 22 881

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

April 16, 2021