Forvaltningskontoret har ledig 100 % stilling som koordinator for barn, unge og voksne.

 

 

 

Hvem er vi?

Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 200 innbyggere. Hovedstaden er rik på gode opplevelser til sjøs og land. Her kan du kombinere villmark med isfiske, atlanterhavslaks i Syltefjordelva, flotte røye og ørretvann, samt et aktivt kulturliv +++

Båtsfjord er inne i en veldig spennende periode hvor det gjennomføres flere større byggeprosjekter i kommunal regi, herunder bygging av en ny skole og basseng, nye kaier og ny fotballbane. I tillegg har Båtsfjord et veldig godt og stabilt privat næringsliv.

Den typiske Båtsfjordingen er kjent for å være raus og inkluderende, gjerne med en vittig kommentar på lur til enhver tid. Sentrum og hjerterom er bestandig nært i vår trygge kommune.

Velkommen skal du være!

Båtsfjord – kommunen der du vil trives. Les mer på www.batsfjord.kommune.no.

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

 

Om Vestre Varanger Forvaltningskontor

Vestre Varanger består av de fire kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana.

For å styrke de kommunale tjenestene, sikre sterke fagmiljøer og forbedre rekrutteringene har kommunene etablert en rekke felles tjenesteområder etter en desentralisert og balansert vertskommunemodell.

Båtsfjord er gitt rollen som vertskommune for et felles forvaltningskontor.

Hovedmålsettingen med samarbeidet er å øke rettssikkerheten og bedre saksbehandlingen for mottakerne av kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom tverrfaglig kompetanseheving og en mer robust interkommunal organisering av forvaltningen.

 

Forvaltningskontoret har ledig 100% stilling som koordinator for barn, unge og voksne

Som koordinator forventes det at du skal være med på å sikre en helhetlig tjeneste og leder an med å koordinere arbeidet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Du må ha en god oversikt og bidra aktivt til å ivareta kommunenes ansvar for oppfølging, tilrettelegging, informasjon, veilede og gi opplæring.

Valgfritt kontorsted i en av de fire kommunene. Reisevirksomhet må påregnes.

 

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstanser og familien, ved å være superbruker i relevante digitale system.
 • Sikre at det gis jevnlig opplæring til kommunene i relevante fagsystemer for individuell plan.
 • Bistå kommunene med implementering av relevante fagsystemer.
 • Ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
 • Sikre at familier og barn får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse – og omsorgstjenestetilbudet
 • Sikre at familier og barn får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient – og brukerorganisasjoner
 • Ansvar for opplæring og oppfølging av koordinatorer i forhold til individuell plan.
 • Bistå i koordinatorrollen ved behov.
 • Bidra til at familier får nødvendig informasjon om rettigheter og tilbud, samt sørge for brukermedvirkning.
 • Sikre framdrift i arbeid med individuell plan, herunder utarbeide rutiner for mottak av søknader, vedtak og oppfølging
 • Bistå i driften av forvaltningskontoret, svare på henvendelser, samt bistå forvaltningskontoret med internundervisning og fagutvikling.
 • Generell veiledning til samarbeidspartnere , kommunen og publikum

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

 

Kompetanse/Kvalifikasjoner

 • Krav om treårig høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag eller pedagogikk.
 • Ønske om erfaring fra koordinatorrollen, individuell plan og tverrfaglig samarbeid fortrinnsvis rundt barn og familier.
 • Ønske om veiledererfaring/ rådgivererfaring.
 • God kjennskap til kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
 • Kjennskap til aktuelt lovverk, herunder helse og omsorgstjenesteloven, pasient og brukerrettighetsloven og forvaltningsloven.
 • Særlig kjennskap til barns rettigheter og barnets beste vurderinger.
 • Førerkort klasse B.
 • Krav om politiattest før tilsettelse.

 

Personlige egenskaper

 • Du arbeider nøyaktig og strukturert.
 • Du er en god samarbeidspartner både for ledere og kollegaer.
 • Du har evne til å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg.
 • Du trives med utfordringer og fokuserer på å finne gode løsninger.
 • Du er selvstendig og trives med høyt tempo.
 • Du evner å planlegge og prioritere egne arbeidsoppgaver.
 • Du har godt humør og er god til å bygge relasjoner.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du er engasjert og nytenkende, samt framoverlent i forhold til faglig utvikling.
 • Du har gode skriftlige ferdigheter, er analytisk og behersker saksbehandling etter forvaltningsloven.

 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til HTA
 • Flere gunstige ordninger som følge av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark
  – Særskilt inntektsfradrag (Finnmarksfradraget) på 20.000 kr (30.000 kr fra 2024)
  – 3.5% lavere skatt på alminnelig inntekt
  – 2 prosentpoeng lavere trinnskatt i trinn 3
  – Årlig studielånsnedskriving på inntil 20% av lånegrunnlag, maks 30.000 kr
  – Fritak for el-avgift
  – Rimeligere strøm
  – Gratis barnehageplass og gratis SFO for 1.klasse
 • Et aktivt lokalsammfunn med korte avstander til næringsliv og flott natur

 

Generelt

 • Det stilles krav om norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Ved tvil om søkere har nødvendig norskkunnskaper, må det dokumenteres ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.
 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglement
 • Prøvetid på 6 måneder
 • Opplysninger om søker kan blir offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke blir oppført på søkerlista, jf. Offentlighetsloven §25
 • Det bes oppgitt 2 referanser

 

Spørsmål om stillingen

Line Løkken
Leder Forvaltning
47620997
[email protected]

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 17. desember 2023
 • Arbeidsgiver: Båtsfjord kommune
 • Kommune: Båtsfjord
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Valgfri arbeidssted innenfor 4K, 9990 Båtsfjord

Del stillingen

Selskap

Båtsfjord kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Båtsfjord

Søknadsfrist

Desember 17, 2023