WEBCRUITER 1170x300_Beredskap - vi trenger menneskene6

 

Klikk på aktuell stilling under:

Forsvarsbygg
Er du vår nye prosjektkoordinator?
Fast
Webcruiter-ID: 4833027273
Porsangmoen
Publisert: 10.07.2024
Søknadsfrist: 19.08.2024

Forsvarsbygg
Er du vår nye prosjektkoordinator?
Fast
Webcruiter-ID: 4833018544
Bardu
Publisert: 10.07.2024
Søknadsfrist: 19.08.2024

 

Forsvarsbygg
Er du vår nye prosjektkoordinator?
Fast
Webcruiter-ID: 4832857455
Bardufoss
Publisert: 10.07.2024
Søknadsfrist: 19.08.2024

 

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

 

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

  • Klikk på aktuell stilling for mer informasjon
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Porsangmoen
  • Bardu
  • Bardufoss

Søknadsfrist

August 19, 2024