Dønna kommune er en frodig øykommune på Helgeland. Her bor og trives 1.450 innbyggere på øyene Løkta, Dønna og Vandve. Vi har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv og en unik skjærgård. Regionssenteret Sandnessjøen med flyplass er en liten fergetur unna. Vi ønsker å skape gode levevilkår gjennom utvikling av næring, kultur og kommunikasjoner.

 

Folkehelsekoordinator- 50 %

 

Dønna kommune har ledig stilling som folkehelsekoordinator i 50 % stilling fra 1.3.2020. Stillingen kan kombineres med andre ledige stillinger i rådmannens stab.

Stillingen er organisatorisk plassert i rådmannens stab med kommunalsjef 2 som nærmeste overordnet.

Arbeids- og ansvarsområde

 • Være pådriver og koordinator for folkehelsearbeidet i kommunen
 • Bidra til samarbeid mellom kommunens tjenester for å integrere folkehelsearbeid i alle ledd
 • Være bindeledd mellom stat og fylkeskommune og kommunen i folkehelsearbeid
 • Utvikle et godt samarbeid med andre aktører i kommune, som frivillige organisasjoner
 • Prosjektarbeid
 • Planarbeid (planutvikling)
 • Saksbehandling politiske utvalg

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med utviklingsprosjekt og planarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter samt evne til å tenke helhetlig i forbindelse med samarbeid og i selvstendig arbeid.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Det kan derfor være aktuelt med intervju. Det skal oppgis minst to referanser.

Krav til stillingen:

 • Utdanning på bachelor-nivå eller tilsvarende relevant for stillingens arbeidsområde.
 • Gode fremstillingsevner, både muntlig og skriftlig
 • Gode IKT-ferdigheter – forvaltning av ulike fagsystemer

Andre opplysninger

 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Lønn etter avtale. Stillingen er ledig for tiltredelse 1.3.20.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søkere, som ønsker fortrinn av stilling, bes å opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Alle søknader på ledige stillinger skal sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsprosedyre

 • Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:
 • Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
 • Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
 • Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

Søknadsfrist 25.02.20

Vår ref2377
Merk søknad

Fakta

Selskap Dønna kommune
Stilling Folkehelsekoordinato
Stillingstype Fast
Lokasjon Dønna – Rådmann og stab

 

Kontakter

Mette Anita Anfindsen, Kommunalsjef 2
Arbeid  75 05 22 78

Del stillingen

Selskap

Dønna kommune

Kontaktinfo

 • Mette Anita Anfindsen
 • Tittel: Kommunalsjef 2
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Arbeid 75 05 22 78

Lokasjon

 • Dønna

Søknadsfrist

Februar 25, 2020