Flyoperativ inspektør helikopter

 

Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør helikopter. Stillingen tilhører flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 22 medarbeidere og ledes av seksjonssjef Tove Skogheim. Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende regelverk. For å sikre dette fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet helikopterselskap, ledende personell, sertifikatinnehavere og landingsplasser for helikoptre. Luftfartstilsynet har ansvar for gjennomføring av internasjonalt regelverk og utvikling av øvrig nasjonalt regelverk innen sivil luftfart.

Vi søker en medarbeider med solid erfaring innen ervervsmessig luftfart. Vår nye medarbeider kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Luftfartstilsynets nye medarbeider vil få jobbe i tverrfaglige team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Hver enkelt medarbeider er gjennom sin unike kompetanse med på å styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver for stillingen vil være flyoperative godkjenninger og tilsyn med helikopterselskap, baser, ledende personell og ruteinspeksjoner
Saksbehandling relatert til BSL D, BSL F samt EASA-OPS og faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter
Oppfølging av ulykker og hendelser
Holdningsskapende arbeid relatert til flysikkerhet
Utstrakt kontakt med eksterne aktører og reisevirksomhet
Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig

Kvalifikasjoner

Inneha eller ha hatt, gyldig sertifikat av type ATPL/ CPL-Helikopter
Minimum 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfartsvirksomhet med hovedvekt på sivile offshoreoperasjoner i Europa (EASA-området)
Erfaring som fartøysjef på tyngre flermotors helikoptre er ønskelig. Søkere med mindre flygererfaring eller erfaring fra lettere helikoptre kan bli vurdert  
Erfaring fra ledelse av luftfartsselskap samt TRI/TRE rettighet er nå en sterk anbefaling fra EASA med tanke på saksbehandling av visse deler av det operative regelverket, søkere med slik bakgrunn vil bli foretrukket
Kompetanse eller erfaring innen ledelsessystem, kvalitets-  og risikostyring vil bli vektlagt
Gode IKT kunnskaper
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk
Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak dekkes i sin helhet av virksomheten

Personlige egenskaper

Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig  
Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten  
Ha evne til å ta initiativ og være løsningsorientert  
Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt  
Være kontaktskapende og god til å samarbeide  
Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte  
Være utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer  
Ha høy integritet og rolleforståelse som  statsansatt  

Vi tilbyr

Krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver
Nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter Statens regulativ, SKO 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering som p.t. utgjør fra kr. 667.200 – 789.200,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere
Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd
Fleksibel arbeidstidsordning
Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom
Parkeringsgarasje
Kantine
Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette.

Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer

 

Søknadsfrist: 23.02.2020

 

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet

Sted: Bodø

Stillingstittel: Flyoperativ inspektør helikopter

Heltid / Deltid: Heltid  Ansettelsesform: Fast  Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4181357513

Stillinger: 1

Arbeidssted Sjøgata 45-47, 8006 Bodø

 

Kontaktinformasjon

Tove Skogheim, seksjonssjef flyoperativ

 451 39 009  [email protected]

 

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner.

 

Del stillingen

Selskap

Luftfartstilsynet

Kontaktinfo

  • Tove Skogheim
  • Tittel: Seksjonssjef flyoperativ
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 451 39 009

Lokasjon

  • Bodø

Søknadsfrist

Februar 24, 2020