Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag.
Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

 

Enhet for integrering søker avdelingsleder til flyktningtjenesten

 

Litt om oss:

Enhet for integrering er en tverrfaglig enhet organisert under oppvekst og kultur og har ansvar for:

– Etablering og oppfølging av flyktninger som bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
– Koordinering av kommunens introduksjonsordning og kvalifisering av deltakere mot utdanning og arbeidsliv.
– Helsetjenester for flyktninger.
– Voksenopplæring som består av norskopplæring, samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere.

Flyktninge- og integreringsarbeidet i Harstad kommune er i en spennende utviklingsfase og det jobbes kontinuerlig for å tilpasse tjenestene til våre innbyggeres behov.

Er du vår nye avdelingsleder?

Er du en tydelig leder med engasjement og erfaring fra arbeid med integrering og inkludering? I så fall vil vi gjerne høre fra deg!

Harstad har som mål å bosette 200 flyktninger i 2022, og søker en motivert og faglig kompetent leder som kan bidra med sin kompetanse og erfaring, samt sikre god kvalitet på flyktningetjenestens arbeid.

Vi ønsker en avdelingsleder som evner å se helheten i arbeidet med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger og innvandrere, og som kan lede og bidra til videreutvikling av tjenesten og tverrfaglig samarbeid.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

– Ledelse, koordinering, daglig drift og overordnet faglig ansvar for fagområdene bosetting, introduksjonsordning og helsetjenester for flyktninger.
– Være en pådriver for at det leveres gode tjenester i alle ledd, i tråd med gjeldende lovkrav og føringer.
– Personal og budsjettansvar for avdelingen.
– Videreutvikling og vedlikehold av tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
– Saksbehandling og utarbeidelse av søknader om prosjektmidler og statlige tilskuddsmidler.

Arbeidsoppgaver kan endres over tid, ut fra behov og overordnede føringer.
Avdelingsleder for flyktningetjenesten vil utgjøre en del av enhetens lederteam, sammen med enhetsleder og rektor for voksenopplæringen.

Kvalifikasjonskrav:

– Relevant høyere utdanning og ledererfaring kreves for denne stillingen.
– Solid kjennskap til og erfaring fra kommunalt integrerings- og inkluderingsarbeid.
– Erfaring fra arbeid med Introduksjonsloven/ Integreringsloven, samt andre relevante lovverk aktuelle for fagfeltet.
– Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid.
– Erfaring innenfor målstyring, resultatrapportering og planarbeid.

Personlige egenskaper:

– Er en synlig og kvalitetsbevisst leder som evner å stille krav til alle ledd i virksomheten.
– Er løsningsfokusert, fleksibel og utviklingsorientert.
– Bidrar til nytenking og har evne til å inspirere og motivere sine medarbeidere.
– Har et bevisst forhold til å utvikle et godt arbeidsmiljø.
– Er strukturert og kunne planlegge i tråd med kommunens overordnede planer.
– Kunne være en aktiv medspiller i felles utviklingsprosjekter.
– Har handlekraft og gjennomføringsevne.
– Kan identifisere deg med Harstad kommunes verdier.
– Har gode relasjonelle evner og kommunikasjonsferdigheter.
– Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

I Harstad kommune får du:

Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
Gode arbeidstidsordninger.
Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)
En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Søknad sendes

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt [email protected]

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 04.10.22

 

Vår ref5629 Merk søknad

Fakta

Selskap Harstad kommune

Stilling Leder/Avdelingsleder

Stillingstype Fast ansatt dagtid

Lokasjon Enhet for Integrering

 

Kontakter

Maria Bøgeberg, Enhetsleder
[email protected]
Mobil  993 57 099

 

Del stillingen

Selskap

Harstad kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Harstad

Søknadsfrist

Oktober 4, 2022