Flå skole – Lærer

 

Flå kommune ligger i Hallingdal, sentralt på Østlandet – kun 1,5 times reisetid fra Oslo og Drammen, og 45 min. fra Hønefoss. Kommunen har ca. 1100 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud samt gode tjenester innen kultur, helse og omsorg. Fritids- og friluftstilbudene er gode i kommunen med blant annet idrettsanlegg, flerbrukshall, svømmebasseng, flere skitrekk, tur- og sykkelstier, bilcrossbane m.m. Flå kommune er en av 6 kommuner i Hallingdal, og det foregår et utstrakt samarbeid mellom disse innenfor flere fagområder.

Flå skole har ca. 105 elever totalt i 1.-10. trinn, og er lokalisert i sentrum av kommunen.

Skolens visjon: «Et sted der elever og ansatte realiserer sine evner og muligheter i et lærende fellesskap»

Satsingsområdene for Flå skole er et inkluderende læringsmiljø der alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel, inkludering og læring. Flå skole har fokus på tidlig innsats og er en dysleksivennlig skole. I tillegg en Flå skole en trafikksikker skole og en MOT-skole. MOT styrker ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Stillingsbeskrivelse

Vi leter nå etter en ny medarbeider for å fylle et inntil 100% vikariat fram til sommeren, fortrinnsvis på barneskolen. Det blir trolig mulighet for forlengelse og fast stilling.

Vi kan tilby

 • Spennende og meningsfulle oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Gode pensjonsordninger

Ønskede kvalifikasjoner

 • ha god kompetanse til å undervise i skolen og oppfylle kompetansekravene for lærer
 • være en god klasseleder som skaper gode relasjoner
 • ha god kompetanse på tilpasset opplæring
 • kunne knytte fagmål til tverrfaglighet
 • ha gode og trygge menneskelige egenskaper
 • ha evnen til å se den enkelte elev, skape tillit og gode relasjoner
 • ha god kompetanse på elever med spesielle behov
 • være selvstendig og initiativrik
 • ha god samarbeidsevne
 • ha godt humør og være en miljøbygger
 • være egnet for stillingen

Alle interesserte oppfordres til å søke!

Lønnsopplysninger:

 • lønn i henhold til hovedtariffavtalen

Kontaktpersoner:

 • Rektor Guro Bottolfs Thalerud, tlf. 48042845

Eller

 • Oppvekstsjef Anita Juul Storeli, tlf. 90665135

Søknadsfrist: 12. februar 2024

Søknad sendes: [email protected] og merkes «lærer Flå skole»

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

 

Del stillingen

Selskap

Flå kommune

Kontaktinfo

 • Anita Juul Storeli
 • Tittel: Oppvekstsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 90665135

Lokasjon

 • Flå

Søknadsfrist

Februar 12, 2024