Ledig avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege – Blandeverket legesenter

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 14 fastleger i kommunen.  I tillegg har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ve…
 

Vikar for privatpraktiserende fastlege – Blandeverket legesenter

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 14 fastleger i kommunen. I tillegg har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eige…
 

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege – Sjukehusdoktoren legesenter

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 14 fastleger i kommunen. I tillegg kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersun…

 

Eigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet. Den grenser i nord til Hå kommune og Bjerkreim kommune, i øst til Sirdal kommune (Agder) og Lund kommune, og i sør til Sokndal kommune. Området den ligger i heter Dalane. Folketallet er på ca. 15.000.

Organisasjonen Eigersund kommune sysselsetter et mangfold av yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene innbefatter tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Eigersund kommune er delt opp i tjenesteområdene finans og analyse, organisasjon og læring, kultur og oppvekst, helse og omsorg, tekniske tjenester og samfunnutvikling. Antall ansatte er i dag ca. 1400.

Visjonen for Eigersund kommune er «Sammen for alle». Som arbeidsgiver arbeider vi etter et mål om å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringsevne. Satsningsområder er helsefremmende arbeidsmiljø, stolte og myndiggjorte medarbeidere og god ledelse.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Del stillingen

Selskap

Eigersund kommune

Kategorier

IKTleder

Kontaktinfo

  • Bjarne Rosenblad
  • Tittel: Kommuneoverlege
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: (+47) 920 81 879

Lokasjon

  • Egersund

Søknadsfrist

Oktober 19, 2021