Hyllestad kommune Hyllestad kommune

 

Fastlegeheimel

 

Hyllestad kommune har ledig stilling som fastlege frå medio mars, alternativ oppstart etter nærare avtale.

Hyllestad kommune kan tilby fastlegestilling for spesialist i allmennmedisin eller deg som skal starte på/er i  eit spesialiseringsløp.

Arbeidsoppgåver

Vanlege legeoppgåver knytt til praksisen og offentleg teneste
Listetak per no er 650 pasientar
Legevakt

Hyllestad kommune deltek i eit interkommunalt legevaktsamarbeid med 5 andre kommunar.  Legevakta er lokalisert til Førde, der ein har ansvar for legevakt, KAD-senger og legevaktsentral.  Legevakta er 18-delt og fastløna.  Vi tilbyr fri etter nattevakt i legevakta, før dagvakt lokalt.

Kvalifikasjonar

Vi ser etter nokon som ønskjer å bidra til ei stabil legeteneste i kommunen – og som er spesialist i allmennmedisin eller ønskjer å spesialisere seg til det.
Søkjarar med utdanning frå andre land bør ha gjennomført turnusteneste og ha refusjonsrett hos helfo, samt norsk autorisasjon som lege.
Personlege eigenskapar, erfaringar og kommunikasjonsferdigheiter vil bli vektlagt ved tilsetting.
Tilfredsstillande helse- og politiattest må visast fram før tiltreding i stillinga.
Førarkort for personbil.

Vi tilbyr

Gratis pasientlister – ingen oppstartskostnader
Fastløn eller privat praksis etter eige ønskje
Arbeidstida og oppgåver er innretta slik at arbeidet kan utførast innforbi normal arbeidstid
God pensjonsordning i KLP om ein vel fastløn
Gode arbeidsforhold i trivelege lokaler og gode kollegaer

Hyllestad kommune er ein liten vestlandskommune, med om lag 1350 innbyggjarar.  Legekontoret ligg i Hyllestad sentrum, samlokalisert med helsestasjon, jordmor, psykiatritenesta og fysioterapeut.
Legekontoret er bemanna med 3 legar, to sjukepleiarar og ein helsesekretær.  Kommuneoverlegen vår er spesialist i allmennmedisin og kommunelege II er i eit spesialistløp, hjelpepersonellet vårt har lang erfaring og er dyktige medarbeidarar.

 

Kontakt oss gjerne:

Anette Ester, kommuneoverlege/spesialist i allmennmedisin, tlf. 57789520  [email protected]

Moussa El Haddad, fastlege/ALIS, tlf. 57789520 –  [email protected]

Elin Garnes Solås, personalsjef, tlf. 57789504 – [email protected]

 

Referansenr: 682803638
Fylke: Vestland
Jobbtype: Fast  Heiltid/Deltid: Heiltid  Arbeidstid: Dag
 
 
 
Søknadsfrist:  23.02.2020
 
 
 
Tiltreding: 02.03.2020
Arbeidsstad: Hyllestad
 
Kontaktpersonar:
 
Anette Ester tlf: +47 57789520
 
Elin Garnes Solås  tlf: +47 57789504  mob: +47 90507908
 
 

Hyllestad kommune

Hyllestad kommune ligg i ytre Sogn på nordsida av Sognefjorden. Til Bergen brukar vi ca 2 timar med båt i sørleg retning, og det tek ca 1 time med bil nordover til Førde. Kommunen har i underkant av 1.400 innbyggjarar. Hyllestad kan skilte med norsk natur på sitt beste. Du kan rusle langs vasskanten eller bestige fjell som Lihesten, og her er gode kår for jakt og fiske. I Hyllestad er det moglegheiter for både familiar og einslege. Vi kan nemne nokre av våre orgainserte aktivitetar som biljard, dykkarklubb, turlag, idrettslag, kulturskule, kor, bogeskyting med meir. I Hyllestad er det rom for fleire, kanskje akkurat deg?

Del stillingen

Selskap

Hyllestad kommune

Kontaktinfo

  • Anette Ester
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 57 78 95 20
  • Elin Garnes Solås
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 57 78 95 04 mob: +47 905 07 908

Lokasjon

  • Hyllestad

Søknadsfrist

Februar 23, 2020