Fastlege

 

Nannestad kommune har ledig fastlegehjemmel ved Maura legesenter da en av fastlegene går over i annet arbeid. Hjemmelen er veletablert med et listetak på 1100 pasienter. Maura legesenter er et veldrevet 4-legesenter som er organisert som et AS. Senteret holder til i oppussede og lyse lokaler sentralt i Maura, 45 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er et populært legesenter med stabilt hjelpepersonale.
Det er knyttet en kommunal bistilling ved Nannestad helsestasjon på 10 % (4 timer/uke) til hjemmelen.

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst. Kommunen har p.t. 10 fastleger fordelt på 3 legesentre; en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 100 % legeressurs.

Ønsket tiltredelse er snarest. Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelshaver i tråd med gjeldende regelverk. Ny fastlege inngår samarbeids- og driftsavtale med de tre andre fastlegene ved senteret. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.
 • Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt og – utenom kontortid – i Jessheim
  interkommunale legevakt med gjennomsnittlig 2 vakter per måned (hver vakt er av 8–10 timers varighet).
 • Offentlig allmennlegearbeid: Det tilpliktes kommunal bistilling som helsestasjonslege 4 timer per uke

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Interesse for allmennmedisin
 • Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Utdanningsretning

 • Helse / Sosialfag / Medisin
 • Utdanningstittel: lege, Cand. med.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Omgjengelighet og fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Kvinner oppfordres til å søke

Språk Norsk

Vi tilbyr

 • Gode faglige utviklingsmuligheter i et etablert legesenter i en vekstkommune
 • Spesialisering i allmennmedisin i hht. forskrifter og nasjonale føringer

 

Søknadsfrist: 13.09.2020

 

Arbeidsgiver: Nannestad kommune
Sted: Maura
Stillingstittel: Fastlege
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4277716981
Stillinger: 1
Arbeidssted Mauravegen 4, 2032 Maura

Kontaktinformasjon

Katrine Sæves, Fastlege
938 24 396

Tom Berner Sundar, Kommuneoverlege
454 84 047

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nannestad kommune

Kategorier

fastlegelege

Kontaktinfo

 • Katrine Sæves
 • Tittel: Fastlege
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 938 24 396
 • Tom Berner Sundar
 • Tittel: Kommuneoverlege
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 454 84 047

Lokasjon

 • Nannestad

Søknadsfrist

September 13, 2020