Fastlege – Bø legesenter

Det er ledig 2 heimlar som har listelengde på 800-900 pasientar. Legane som er sjølvstendig næringsdrivande, kan bli tilplikta kommunale oppgåver inntil 7,5 timar/veke etter nærare avtale. Vi er i dag åtte fastlegar og ein turnuslege. Omlag 6900 pasientar har fastlege hos oss. Journalsystemet er Infodoc. Legevakt er lokalisert på Notodden interkommunale legevakt, og våre legar har vakter ved legevaktsentralen på Notodden. Kvar lege har om lag 2 legevakter pr. månad med fast betaling. Legevakta benyttar System X. Velgjer du kommunal fast tilsetting, tilbyr vi god fastløn, og andel av Helforefusjon. I tillegg ei ekstra friveke i året. Dette er fridagar du ikkje vil kunne flytte til neste kalenderår om dei ikkje er nytta. Det er i utgangspunktet tenkt ein kontordag i veka, med vektlegging av også då å ha innteksførande aktivitet.
 

Søknadsfrist 01.09.22
Selskap Midt-Telemark kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Legesenter Bø

 

Ledig Legestilling med fastløn – Sauherad legesenter

– i ein kommue i vekst, og med gode tilbod innan kultur, idrett og natur
 

Søknadsfrist 01.09.22
Selskap Midt-Telemark kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Legesenter Sauherad

 

 

Del stillingen

Selskap

Midt-Telemark kommune

Kontaktinfo

  • Jørund Verpe
  • Tittel: Einingsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 906 35 444

Lokasjon

  • Bø I Telemark

Søknadsfrist

September 1, 2022