Pinseliljer Åkerøya- Foto Susanne Syvertsen

Familieterapeut

 

 

Familiesenteret er organisert i avdeling for barn, unge og familier.
Avdelingen består foruten familiesenteret av kommunepsykolog, ungdomskontakter , samt ansatte i ungdomsklubbene og BUA.
Avdelingen tilhører enhet for helsefremmende tjenester, og er organisert sammen med helsestasjon og jordmortjeneste, PP-tjeneste, spesialpedagogisk team og ergo/fysioterapitjeneste.
Enheten er en pådriver for tverrfaglig samarbeid og forbedring av tjenestetilbud, herunder også eksternt finansiert prosjektarbeid.

Familiesenteret har et spesielt ansvar for å fremme barn og unges psykiske helse, og er et lavterskeltilbud som tilbyr behandling av lettere til moderate psykiske plager hos barn og unge, samt metodisk veiledning til familier med barn under 18 år.
Familiesenteret gjennomfører også kurs og grupper for barn, unge og foreldre.

Familiesenteret har nå ledig 100% fast stilling som familieterapeut.
Familieterapeuten inngår som en av tre familieterapeuter.

Tiltredelse snarest.

 

 • Søknadsfrist: 01.10.2023
 • Arbeidsgiver: Lillesand kommune
 • Sted: Lillesand
 • Stillingstittel: Familieterapeut
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4705054733

 

Arbeidsoppgaver

 • Klientrettet arbeid gjennom terapeutiske samtaler med barn, unge og familier, herunder foreldreveiledning
 • Gruppeledelse, veiledning og undervisning
 • Arbeidsoppgaver i henhold til avdelingens/enhetens pågående prosjekter

 

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjon:

 • 3-årig helse eller sosialfaglig høyskoleutdanning, med videreutdanning i familieterapi
 • Sertifikat for personbil
 • Erfaring med å arbeide med mennesker i livskriser, barn, unge og foreldre
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, med frivillige lag og organisasjoner og opp mot barnevern og spesialisthelsetjeneste

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sertifisering i COS-P, mini-RISK eller EFST

 

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonelle ferdigheter, og være trygg i deg selv
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og sammen med andre
 • Gode evner til å kommunisere med brukere og samarbeidspartnere
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Erfarne og dyktige kolleger
 • Et miljø med stort hjerte for barn, unge og familier
 • Mulighet for kompetanseutvikling i tråd med avdelingens kompetansebehov
 • Velferdsordninger som trening i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter tariffavtale iht. kapittel 4 eller 5 ut fra kvalifikasjoner
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP, som uførepensjon, etterlattepensjon, bank, forsikring og spareprodukter

 

Vestregate 7, 4790 Lillesand, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Tora Eileen Bjørknes Grande
Avdelingsleder
 Telefon:+47 94813775

 

 

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Del stillingen

Selskap

Lillesand kommune

Kontaktinfo

 • Tora Eileen Bjørknes Grande
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 94813775

Lokasjon

 • Lillesand

Søknadsfrist

Oktober 1, 2023