MWANVIK-VLFK-DJI-00101-12418785-Foto_Morten__Wanvik_1920

 

Klikk på aktuell utlysing under:

Studentkoordinator

Fagskulen Vestland
Webcruiter-ID: 4747794770

Søknadsfrist: 16.01.2024

 

Eksamensansvarleg, Fast

Fagskulen Vestland
Webcruiter-ID: 4747832670

Søknadsfrist: 19.01.2024

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Hege Aarethun
  • Tittel: Administrasjonsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 995 09 287

Lokasjon

  • Bergen

Søknadsfrist

Januar 19, 2024