Bilde av Balsfjord-natur

Fagleder ved Storsteinnes skole

 

 

Om Balsfjord kommune

Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

Balsfjordskolen består av 4 kommunale skoler med til sammen ca. 600 elever. Skolene ligger geografisk spredt i kommunen.

Det overordnede målet for Balsfjordskolens utviklingsarbeid er å skape et trygt og inkluderende skolemiljø der elevene opplever læring, motivasjon, mestring og individuell utvikling. Balsfjordskolen deltar i flere nasjonale satsninger og skoleutviklingsprogram, bl.a. «Inkluderende barnehage og skolemiljø» og «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».

Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om stillingen

Storsteinnes skole har ledig fast stilling som fagleder med tiltredelse senest 01.08.2024.

Storsteinnes skole søker deg som er en initiativrik og utviklingsorientert skoleleder, som er opptatt av at skolen møter elevene på måter som fremmer mestring og lærelyst, og at elevene rustes til å møte og mestre nåværende og framtidige utfordringer med tro på egen mestring.

Storsteinnes skoles lederteam består av rektor og to fagledere. Som fagleder i grunnskolen kreves det stor arbeidskapasitet, at du er ansvarsbevisst, systematisk og ryddig og både kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder og samarbeide godt i team. Det kreves at fagleder har god forståelse for og forholder seg lojalt til rammene for kommunal sektor generelt og for grunnskole spesielt, herunder både lovverk og kommunale rutiner.

Vi søker deg som har interesse for å finne gode løsninger på utfordringer og bidra til å forme skolens fremtidige retning, basert på kunnskapsbasert praksis for kontinuerlig utvikling av skolens praksis til det beste for enkeltelevers læring og det helhetlige skolemiljøet.

 

Arbeidsoppgaver som fagleder

 • være en konstruktiv medspiller i skolens lederteam og delta aktivt i planlegging og drift av skolen, inkludert fraværshåndtering og timeplanlegging.
 • bidra til og sikre trygge og gode læringsmiljø for alle elever
 • bidra aktivt til og følge opp skolens utviklingsarbeid
 • bidra til et inkluderende arbeidsmiljø med høyt nærvær
 • legge til rette for og delta i profesjonelle læringsfellesskep, herunder veilede og støtte ansattes profesjonelle utvikling og vekst
 • medansvar for spesialundervisning, samarbeid med foresatte og eksterne aktører som utgjør laget rundt den enkelte elev og skolen som organisasjon
 • administrative oppgaver tildeles etter fordeling i lederteamet
 • stillingen kan tillegges undervisning

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent formell kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen samt undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Skolelederutdanning og/eller erfaring er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper og systemforståelse, samt vilje og evne til å tilegne deg endringer i kommunens IKT-systemer

 

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Positivt elevsyn og tro på skolen som en fellesskapsarena
 • Være ansvarsbevisst og ønske å utgjøre en positiv forskjell
 • Gode samarbeidsevner, høy arbeidskapasitet og evne til å prioritere mellom oppgaver i en arbeidshverdag med høyt tempo
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse

 

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse / Kommunal landspensjonskasse (KLP)

 

Generell informasjon

Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke på denne siden, «Søk stillingen». Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Søknaden skal skrives på norsk, evt. et annet skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

Legg ved CV og minst 2 referanser.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Yvonne Jakobsen, tlf. 91858704, eller e-post: [email protected] eller kommunalsjef for oppvekst og kultur Trude Bråthen, tlf. 99001482, eller e-post [email protected]

Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

 

Spørsmål om stillingen

Yvonne Jakobsen
Rektor/ enhetsleder
91858704
[email protected]

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 10. mars 2024
 • Arbeidsgiver: Balsfjord kommune
 • Kommune: Balsfjord
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Moanveien 10, 9050 Storsteinnes

Del stillingen

Selskap

Balsfjord kommune

Kontaktinfo

 • Yvonne Jakobsen
 • Tittel: Rektor/ enhetsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 91858704

Lokasjon

 • Storsteinnes

Søknadsfrist

Mars 10, 2024