Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1750 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

 

Fagleder ved kulturskolen

100 % stilling som fagleder ved kulturskolen

Kulturskolen skal ha en viktig samfunnsrolle og særlig bidra til gode oppvekstsvilkår i kommunen.
Herøy kulturskole tilbyr undervisning innen instrument- og vokalopplæring. I tillegg er det ønskelig med undervisning innen visuelle fag, kor og prosjektbasert undervisning innen ulike kunstuttrykk.
Kulturskolen skal samarbeide med biblioteket, barnehagene, grunnskolen, SFO, institusjoner og det frivillige kulturlivet.

Leder skal sørge for at kulturskolen har et rikt tilbud som favner både i bredde og dybde.
Kulturskolen inngår i kulturenheten og er organisert under oppvekst og kultur. Stillingen er en 100 % fast faglederstilling hvor 20 % er knyttet til administrasjon og 80 % er undervisning og utvikling. Organisatorisk er kulturskolen underlagt kulturenheten sammen med biblioteket og frivilligsentralen. Stillingen rapporter direkte til kommunalsjef for oppvekst og kultur.
Administrasjon og undervisninga er lokalisert ved Herøy skole hvor kulturskolen har egne lokaler. Fagleder er eneste ansatte ved kulturskolen.

I dag har Herøy kulturskole undervisningstilbud innen gitar, ukulele, keyboard, trommer, sang og band. Hvilke tilbud som kan gis utarbeides i tett samarbeid med person som tilsettes i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise elever ved kulturskolen
 • Oppfølging av den daglige virksomheten i kulturskolen og tiltak/prosjekter som kulturskolen har ansvar for
 • Kulturfaglig, pedagogisk, økonomisk og administrativ ledelse og utvikling av kulturskolen
 • Tett samarbeid med brukere, skolen, barnehagene, biblioteket og samarbeidspartnere. Funksjon som kulturkontakt i den kulturelle skolesekken.
 • Samarbeide med profesjonelle kulturaktører og frivillige organisasjoner
 • Organisere og være vert for konserter og forestillinger i kulturskolens regi
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Vi søker deg som

 • Kan undervise i kulturfag som musikk/ dans/ teater og visuell kunst
 • brenner for at barn og unge skal få delta i fritidsaktiviteter og utvikle seg i trygge og sosiale læringsmiljø
 • har stort engasjement og interesse for kulturlivet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er løsningsorientert og fleksibel
 • Selvstendig, nytenkende, kreativ og utviklingsorientert
 • har erfaring og kompetanse i å lede kulturprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis kulturfaglig og/eller pedagogisk.
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom
 • Erfaring med administrasjon
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Andre opplysninger

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsprosedyre

 • Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:
 • Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
 • Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
 • Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

Søknadsfrist 21.06.20

 

Vår ref2479
Merk søknad

Fakta

Selskap Herøy kommune
Stilling Fagleder
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy administrasjonsenheten

 

Kontakter

Liv-Åse Lorentzen, Kommunalleder 2
[email protected]
Arbeid  975 83 313

 

 

Del stillingen

Selskap

Herøy kommune i Nordland

Kontaktinfo

 • Liv-Åse Lorentzen
 • Tittel: Kommunalleder 2
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Arbeid 975 83 313

Lokasjon

 • Herøy

Søknadsfrist

Juni 21, 2020