Innsyn og postlister - LILLESAND KOMMUNE

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Enhet for psykisk helse og rus søker:

 

Fagleder rusteam, 100 % fast stilling

 

Enhet for psykisk helse og rus jobber med mennesker med psykiske utfordringer og mennesker med rusavhengighet over 18 år. Enheten består av rus og psykisk helse team, avdeling for bofellesskap og avdeling for bo- og aktivitetstilbud. Enheten har høyt faglig fokus i sine tjenester og er bredt tverrfaglig sammensatt med 57 ansatte. Enheten er aktiv ift. kontinuerlig videreutvikling av sine tjenester og kompetansen til ansatte. Enheten har tilknyttet kommunepsykolog og er med i FACT prosjektet under SSHF.   

Psykisk helse – og rusteam har 8 ansatte. Vi har et tett samarbeid med fastleger, Nav og spesialisthelsetjenesten. Vi er samarbeidsparnere med Jegersberg gård og Portalen. Vi har stort fokus på Recovery ved å tenke helhetlig i møte med den enkelte.

Lillesand kommune har tre satsningsområder:

 • Identitet og bærekraftig utvikling
 •  Folkehelse, livsmestring og tilhørighet
 •  Organisasjon for fremtiden

Arbeidstid:

Dagtid i ukedager. Fleksitid arbeidstid, med kjernetid mellom 09.00 – 14.30.

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Faglig leder for rusarbeidet i Lillesand kommune 
 • Sikre at tjenestemottakere får tilbud om de lovpålagte tjenestene
 • Undervisning/veiledning til kollegaer i og utenfor enheten
 • Samarbeid med SLT koordinator og andre samarbeidspartnere i 1.- og 2. linjetjenesten
 • Vurdere og  gjennomføre tvang etter helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2, 10-3 og 10-4 
 • Veilede personer med psykiske utfordringer og personer med rusavhengighet over 18 år.
 • Oppfølging i institusjon 
 • Boveiledning 

Krav til kompetanse: 

 • 3 årig relevant bachelor utdanning 
 • Videreutdanning i rusproblematikk
 • Erfaring med veiledning og oppfølgingsarbeid med mennesker med rusproblematikk/psykiske lidelser

Ønsket kompetanse: 

 • Videreutdanning i psykisk helse
 • Erfaring fra 1. og 2. linjetjenesten

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å skape gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere 
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert 
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel, omstillingsdyktig og initiativrik 
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Selvstendig
 • Gode datakunnskaper
 • Sertifikat for personbil med manuelt gir

Det stilles krav om politiattest ved ansettelse.

Lillesand kommune kan tilby:  

 • Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler 
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø  

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Ingeborg Blekastad Tlf: 91181423

 

Søknadsfrist: 13.09.20

 

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

 

 

Del stillingen

Selskap

Lillesand kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Lillesand

Søknadsfrist

September 13, 2020