Ønsker du å drive fiske ut fra Vardø? - VARDØ KOMMUNE

 

Fagleder ingeniør VAR

Vil du være med å forme fremtiden for Vardø kommune?

En rivende utvikling i enheten Teknisk, næring, plan og kultur (TNPK) gjør at vi nå søker en engasjert fagleder i en 100% fast stilling ved teknisk enhet. Dette er en spennende nyopprettet stilling med stor variasjon i arbeidsoppgavene og hvor vedkommende som ansettes vil være med å utforme stillingen.

TNPK i Vardø kommune går nå i tillegg gjennom en spennende utvikling, der alt skal digitaliseres og oppgraderes. Fagleders hovedoppgaver og ansvar vil være tilknyttet kommunaltekniske tjenester, med særlig vekt på vann og avløp. Stillingen er tillagt fagansvar for planlegging og utbygging av kommunens vann- og avløpsanlegg. Andre oppgaver innen eiendom og teknisk drift kan til tider også være aktuelt. Personen vi søker vil være helt sentral i den videre utviklingen av enheten og kommunens tjenester.

Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, hvor vi sitter i et åpent kontormiljø med godt samarbeid. Fremover har avdelingen stort fokus på oppdatering av eksisterende planer, utarbeide nye planer, avløpshåndtering og vannmiljø med sikt mot å oppgradere hele anleggsnettet for Vardø kommune. Stillingen inngår i enhetes lederteam.

Sentrale arbeidsoppgaver

* Ansvar for forvaltning og drift av kommunens infrastruktur innen vann og avløp.
* Planlegging, prosjektering/-oppfølging og gjennomføring av kommunens investeringer innen vann og avløp.
* Oppfølging og ivareta av eksitering VA-anleggsnett.
* Utvikling og forvaltning av samfundsviktig infrastruktur
* Prosjektledelse
* Kommunal saksbehandling/oppfølging mot abonnenter
* Tilsyn av private VA-anlegg
* Kommunal saksbehandling etter plan- og bygningsloven med forskrifter
* Kommunikasjon mot innbyggere, entreprenører og konsulenter
* Aktiv deltagelse i regionalt VA nettverk
* Arbeidsoppgavene kan tilpasses noe etter behov
* Budsjettkontroll-, økonomi- og rapporteringsansvar

Det kan bli endring i ansvarsområder etter enhets behov.

Kvalifikasjonskrav

* Ingeniørhøgskole eller teknisk fagskole med relevant fagkrets eller annen høyere relevant utdanning
* Innsikt i fagområdet VA-infrastruktur
* Innsikt i økonomistyring
* Erfaring med GPS oppmåling, VA-infrastruktur og kartføring er ønskelig
* Generelt gode datakunnskaper
* Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk innen fagområder
* Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Søker bør ha

* Evne til å arbeide både selvstendig og i team
* Førerkort klasse B
* Være godt strukturert
* Like faglige utfordringer
* Trives i en travel arbeidssituasjon og være utviklingsorientert
* Ha utstrakt kundeperspektiv og være løsnings- og resultatorientert
* Utvidet forståelse av dataverktøy, her under MS SharePoint.
* Må kunne bidra på tvers av eget fagfelt innen TNPK
* Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi søker en medarbeider som er:

  • Som trives med utvikling av vann- og avløpsanlegg. Arbeidsoppgavene kommer til å være varierte innen enhetens ansvarsområde.
  • Arbeidsdagen kommer til å være hektisk og utfordrende. Du kommer til å være sentral i kommunens utvikling gjennom vannmiljø, avløpshåndtering, byggesaker, plansaker, prosjekter, og juridiske spørsmål.

Lønn og tilsettingsvilkår

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger, faglige utfordringer og stor grad av selvstendighet.
Avlønning i st.kode 7451 ihht avtale/tariff.

Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og overenskomster herunder 6 måneders prøvetid.

Vardø Kommune kan tilby

Faglige utfordringer
En spennende og utviklende jobb i en solid kommune.
Et godt arbeidsmiljø
IA bedrift med godt tilrettelagte ordninger.
Gode pensjonsordning (KLP)
Konkurransedyktig lønn
Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivning av studielån og lavere personskatt. Nedskrivning av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- per år.

Offentlig søkeliste

Vardø kommune praktiserer meroffentlighet:
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden.
Dette er et krav i henhold til offentlighetslovens §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

 

Søknadsfrist 31.05.20

 

Vår ref197
Merk søknad

Fakta

Selskap Vardø kommune
Stilling Leder
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Rådhuset

 

Kontakter

Alonza Garbett, Enhetsleder TNPK
[email protected]
Mobil  458 47 771  Arbeid  458 47 771

 

Del stillingen

Selskap

Vardø kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Vardø

Søknadsfrist

Mai 31, 2020