Skole klatrestativ

PPT, Gjerdrum kommune

Fagleder i PPT

 

Om stillingen

Pedagogisk psykologisk tjeneste i Gjerdrum kommune søker en dyktig og utviklingsorientert fagleder som har et stort engasjement for barn og elever med særlige behov.

PP-tjenesten har to lovfestede oppgaver:

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det.
PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov.
Gjerdrum kommune har stort fokus på inkludering, tilpasset opplæring og mestring samt forebygging og tidlig innsats. Dette sikrer vi gjennom profesjonsfelleskap og et godt tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenester i Oppvekst. Gjerdrum kommune deltar på «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Kompetansen til de ansatte i PP-tjenesten og det øvrige laget rundt barna og elevene skal styrkes, slik at vi samlet kan bidra til et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud for alle. Barns- og foresattes medvirkning står sentralt.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Gjerdrum kommune består av fire pedagogisk-psykologiske rådgivere, to spesialpedagoger, språkveileder og utviklingsveileder i tillegg til leder, to fagledere og konsulent. Stillingen er plassert i PPTs skoleteam. Fagleder vil medvirke i utforming av tjenesten der forebygging, tidlig innsats og systemrettet arbeid skal vektlegges. Du vil møte kolleger med høy kompetanse som jobber i felleskap, og som er opptatt av et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 01.03.2024
Arbeidsgiver: Gjerdrum kommune
Stillingstittel: Fagleder i PPT
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4758335406

Arbeidsoppgaver

Faglig utviklingsarbeid i tjenesten
Faglig oppfølging og veiledning av PP-rådgivere for å sikre at tjenesten drives i overensstemmelse med gjeldende lovverk
Sakkyndighets-, rådgivnings- og veiledningsarbeid
Ansvar for å fordele og kvalitetssikre sakkyndighetsarbeid
Ansvar for at PPT har nødvendige kartleggingsverktøy/tester
Ansvar for systemer og rutiner som sikrer faglig kvalitet i tjenesten
Faglig opplæring og veiledning av nyansatte
Kompetanse- og organisasjonsutvikling i skoler og barnehager
Samarbeid på tvers av virksomhetsområder i kommunen, og med eksterne samarbeidspartnere
Sammen med leder for PPT delta i ansettelsesprosesser
Stedfortreder for PPTs leder ved leders fravær
Oppgavene er utfordrende og varierte, og gjennomføres på individ, gruppe- og systemnivå.
Det må regnes med endringer i oppgaver, ansvarsområder og organisasjonsmessige tilpasninger som følge av kontinuerlig utvikling av tjenesten fremover.

Kvalifikasjoner

Utdanning på master- eller hovedfagsnivå innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi
Erfaring fra PPT i minst 4 år
Erfaring som fagleder i PPT er en fordel
Solid og oppdatert kunnskap innen pedagogikk og spesialpedagogikk
God kjennskap til gjeldende lovverk og forståelse for sakkyndighetsarbeid og systemrettet arbeid i PPT
Utrednings-, rådgivnings- og veiledningskompetanse
Erfaring med organisasjonsutvikling og kompetanseheving
Kjennskap til barnehager og skoler som utdanningssystemer
Gode kommunikasjonsevner på norsk muntlig og skriftlig
God samarbeids- og samhandlingskompetanse
Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Trygg og omsorgsfull person
Kreativ og med godt humør
Positiv, entusiastisk og ser muligheter
Omgjengelig og fleksibel
Relasjonsbygger og støttespiller
En inspirerende, strukturert og målrettet leder
Framtidsrettet og utviklingsorientert
God evne til egenledelse og til å gjøre prioriteringer
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver der du vil utgjøre en forskjell for barn og unge i Gjerdrum kommune
PP-tjeneste med dyktige, samkjørte og hyggelige medarbeidere
Et stort tverrfaglig miljø i kommunen
Muligheter for faglig utvikling
Stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet
Lønn etter tariff
God pensjonsordning gjennom KLP

Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Kopier av attester og vitnemål må lastes opp digitalt med søknaden. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsetninger. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn for å bli unntatt offentlighet, vil søknaden bli offentliggjort. Søkeren blir orientert og får muligheten til eventuelt å trekke søknaden sin før offentliggjøring jf. offentleglova §25.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Ellen Dahl Vamsæter, Fagleder
Telefon:  479 07 750
E-post: [email protected]

Yuliya Haugland, Leder for Gjerdrum PPT
Telefon:  924 27 971
E-post: [email protected]

 

Besøk kommunen her:  www.gjerdrum.kommune.no

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, som ligger sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 6 800 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.

 

Del stillingen

Selskap

Gjerdrum kommune

Kontaktinfo

  • Ellen Dahl Vamsæter
  • Tittel: Fagleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 479 07 750
  • Yuliya Haugland Yuliya
  • Tittel: Leder for Gjerdrum PPT
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 924 27 971

Lokasjon

  • Gjerdrum

Søknadsfrist

Mars 1, 2024