Frøya kommune - Byggesaksbehandler — Jobb på Hitra og Frøya

 

Fagleder Helsestasjon 2. gangs utlysning

 

Om oss

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

Om stillingen

 • Frøya kommune søker fagleder helsestasjon i 100% stilling.’
 • Helsestasjonen omfatter jordmortjeneste, helsekontroller 0-5 år Åpen barnehage, skolehelsetjeneste 6- 19 år og helsestasjon for ungdom 13- 23 år.
 • Tjenesten er organisert i avdeling under virksomheten Familie og Helse.
 • Virksomheten Familie og helse har to avdelinger som foruten helsestasjon omfatter legetjeneste, barnevern og tiltaksavdeling som yter helsefremmende tjenester og tiltak til barn, unge og voksne.
 • Fagpersonell fra begge avdelinger skal jobbe i tverrfaglige og fleksible team som legger til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov.
 • Virksomheten er organisert ut fra modellen « Familiens Hus» som er en ideologi, et tankesett og en organisasjonsmodell med målsettingen om å gi et samordnet og bredt tverrfaglig tilbud.
 • Alle tjenester innenfor virksomheten Familie og helse har utover egen fagutøvelse ansvar for en felles faglig oppgave med å yte tjenester til enkeltindividet og/eller familien som kjenner utfordringer i hverdagen.
 • Faglederfunksjonen er en del av fagstilling i helsestasjon og skolehelsetjenesten med formelt hovedansvar for tjenestens fagutøvelse. Nærmeste overordnet er avdelingsleder i avdeling 1 Familie og helse.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for at kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier utøves i tråd med nasjonale retningslinjer og forskrifter.
 • Koordinere arbeidet i tjenesten, være en pådriver for planer, prosjekter og utviklingsarbeid i tråd med virksomhetens mål og visjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier
 • Erfaring med ledelse og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier.
 • Annen relevant videreutdanning innen fagområdet

I tillegg ønsker vi oss at du

 • Har evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og tverrfaglig i team
 • Håndterer omstilling, kan ta avgjørelser og administrere egen arbeidsdag
 • Har gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Har gode fremstillingsevner i norsk språk, både muntlig og skriftlig
 • Generellt gode datakunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Bidrar til utvikling og endring.
 • Er en robust og fleksibel person med stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 • En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø
 • Et stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø med mange utfordringer
 • Lønn etter tariff
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

Ved eventuelt internt opprykk vil en helsesykepleierstilling bli ledig.

 

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten:

Birgit Langøigjelten: [email protected] tlf 958 74 806

eller

virksomhetsleder Torny D. Sørlie: [email protected]

tlf 974 98 711

 

Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Søknadsfrist 26. november 2020

 

Arbeidsgiver Frøya kommune

Kommune Frøya

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Frøya kommune

 

Del stillingen

Selskap

Frøya kommune

Kontaktinfo

 • Birgit Langøigjelten
 • Tittel: Avdelingsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf 958 74 806
 • Torny D. Sørlie:
 • Tittel: Virksomhetsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf 974 98 711

Lokasjon

 • Sistranda

Søknadsfrist

November 26, 2020