Kongsberg kommune

Opptatt av barne- og ungdomslitteratur?

Fagleder barn og unge – Kongsberg bibliotek

 

Om Kongsberg bibliotek

Kongsberg bibliotek er et spennende og utadretta bibliotek som deltar i flere regionale og nasjonale prosjekter. Vi åpna et nytt og moderne bibliotek på Krona i august 2015, med nyskapende, interaktive installasjoner for barn og unge til bruk i formidling av litteratur og for å inspirere til nysgjerrighet. Ved bruk av tilgangsteknologi kan vi tilby innbyggerne tilgang til biblioteket fra kl. 07-22 alle dager hele året. Biblioteket har gode løsninger for barnehager og skoler, og samarbeider blant annet med Vitensenteret, Kulturskolen, Musikkteatret, Krona Kino, Oppveksttjenesten med flere.

Kongsberg bibliotek har per i dag 9 ansatte fordelt på 8,8 årsverk. Vi benytter biblioteksystemet BIBLIOFIL.

Kort om stillingen

Kongsberg bibliotek har ledig 100% fast bibliotekarstilling med faglederansvar for bibliotekets tjenester overfor barn og unge. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi tilbyr

Jobb i et nytt og framtidsretta bibliotek med fokus på kvalitet og nytenking i tjenesteutvikling og formidling
Lokalisering i et bygg som rommer ulike samarbeidspartnere som Vitensenteret, Frivilligsentralen, Ung Kultur, Musikkteatret, Krona Kino, USN, Kongsberg norsksenter m.m.
Jobb i en by som hvert år arrangerer festivaler innafor klassisk musikk, jazz og kriminallitteratur med mer og som har et bredt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper
Selvstendige arbeidsoppgaver med bl.a. ansvar for innkjøp og formidling av barne- og ungdomslitteratur samt daglig drift og tilstedeværelse i og klargjøring av avdelingene
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Innhold i stillingen

Kongsberg bibliotek ønsker at bibliotekets barneavdeling skal være et sted å oppholde seg, bli inspirert og utvikle leselyst, der personalet er til stede, tilgjengelige og aktive overfor brukerne.

Viktige arbeids- og ansvarsoppgaver vil være innkjøp og samlingsutvikling, katalogisering, formidling og å skape et aktivt miljø i bibliotekets barneavdeling blant anna med videreføring og videreutvikling av konseptet Barnas lørdag og andre arrangementer.

Fagleder har også overordna ansvar for bibliotekets ungdomsavdeling, med tilhørende arbeidsoppgaver og arrangementsplan i samarbeid med øvrig personale. Tilstedeværelse i avdeling og videreutvikling av etablerte konsepter samt gjennomføring av nye anses som vesentlig.

Stillingen følger vaktplan med kveldsvakter og lørdagsvakter.

Krav og ønsker til deg

Vi ser etter deg som har interesse for og kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, som evner og liker å gå i møte med barn og unge, og som trives i formidlingsrolla. Kombinasjonen av bibliotekfaglig kompetanse og formidlingsevne er viktig i denne stillingen.

Vi søker en faglig sterk, entusiastisk og utadvendt medarbeider som evner å jobbe selvstendig i en fri stilling, men også i tett samarbeid med biblioteksjef, kollegaer og bibliotekbrukere.

Du har gode kommunikasjonsevner, er idérik, og har blikk for nye aktiviteter og formidlingsformer for å fremme lesing og leseglede både på biblioteket, i barnehagene og ut mot grunnskolene.
Du er ansvarsbevisst og tenker helhetlig, samtidig som du evner å jobbe nøyaktig og systematisk med de oppgavene du har ansvar for.
Du følger opp ideer, planer og arrangementer, og vedlikeholder og videreutvikler både samarbeid og samarbeidsformer.
Erfaring med digitale produksjoner er en fordel, da dette er en viktig del av bibliotekets satsningsområde i tida framover.
Fleksibilitet er viktig, men du må også disponere tida di godt, og ha både struktur og gjennomføringsevne.
Vi liker at du byr på deg selv, og du kan gjerne ha musikalsk bakgrunn som du kan trekke veksler på.
Du må ha meget gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Formelle kvalifikasjonskrav

Vi søker etter fagutdannet bibliotekar på minimum bachelornivå.

Du må ha førerkort kl. B og disponere egen bil.

Annet

Stillingen er plassert i stillingskode 7453 Fagleder.

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist:  11.10.2021

 

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Kongsberg bibliotek

Kontaktpersoner:

Oda Cornelia Knudsen

tlf: 911 42 945

 

Hjemmeside:
www.kongsberg.kommune.no

Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongberg kommune

Kontaktinfo

  • Oda Cornelia Knudsen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: 911 42 945

Lokasjon

  • Kongsberg

Søknadsfrist

Oktober 11, 2021