Våler kommune helse

Ledig fast 100 % stilling som

Fagkoordinator helse

 

Psykisk helse og rustjeneste i kommunen har ledig stilling for snarlig tiltredelse.

Vi ønsker å komme i kontakt med fagpersoner som har interesse for utviklingsarbeid. Det er et overordnet mål at:

 • Brukere skal oppleve koordinerte og samordnede tjenester innenfor kommunen og mellom nivåene i helsetjenesten
 • Brukere skal motta kvalitetssikrede tjenester, preget av høyt faglig nivå
 • Ansatte i tjenestene skal oppleve at de møter brukeren og pårørende med nødvendig faglig kompetanse og trygghet i egen fagutøvelse  

Målgruppen for psykisk helse og rustjeneste er innbyggere over 18 år med milde og moderate psykiske helseproblemer, samt innbyggere med rus- og avhengighetsproblematikk.

Tjenestene jobber også med støtte og rehabilitering ved alvorlige vansker, i nært samarbeid med fastlege, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Kommunen har en lav terskel for kontakt og tilbyr samtaler, veiledning og oppfølging, aktiviteter, samt boveiledning på dagtid, kveldstid og i helger.    

Kommunen har psykolog som veileder tjenestene ved behov. 

Kommunen har flere prosjekter på gang, blant annet et utredningsprosjekt som skal kartlegge brukertilfredshet, og definere mangler og foreslå løsninger som er mer brukertilpasset.

Stillingens hovedoppgaver 

 • Delta i individuelt og gruppebasert arbeid 
 • Pådriver for fagutvikling og kvalitetssikring av tjenestene

Kvalifikasjonskrav  

 • Relevant høyskoleutdanning
 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring og interesse for utviklingsarbeid
 • Veilederkompetanse er ønskelig
 • Førerkort  

 Personlige egenskaper 

 • God faginnsikt og integritet
 • Løsningsorientert i møtet med målgruppens utfordringer
 • God relasjonskompetanse  
 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot og ansvarsfølelse
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

  Vi kan tilby 

 • Interessante oppgaver innen fagfeltet i en mellomstor kommune
 • Mulighet for mye tverrfaglig arbeid og reell påvirkning i tjenesten
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fast 100 % stilling     

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde, lønn etter avtale og gunstig pensjonsordning.
Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Annet:

Våler kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og ber om at søknad sendes elektronisk via stillingsutlysning på våre hjemmesider. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.
Vi gjør oppmerksom på at alle søkere i utgangspunktet vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentlighet må begrunnelse oppgis, og ønske om unntak for offentlighet vil bli vurdert ut fra begrunnelsen som er gitt i hvert enkelt tilfelle. 

 
Fylke: Viken
 
Jobbtype: Fast
 
Heltid/Deltid: Heltid
 
Arbeidstid: Dag
 
 
Søknadsfrist: 31.05.2021
 
 
Tiltredelse: Snarest
 
Arbeidssted: Våler kommune
 
 
Kontaktpersoner:
Koordinator Anne Kopperud
tlf: +47 69 28 91 72  mob: +47 408 52 110

Virksomhetsleder Eline Uthus
tlf: +47 69 28 92 04  mob: +47 958 25 661

 

 

Våler kommune helse

Våler kommune ligger attraktivt til i Mosseregionen i den østre delen av Viken fylke, med kort vei til Oslo. Vi er en landbrukskommune med en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Våler kommune har om lag 5800 innbyggere, og er en kommune i vekst. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer gode tjenester gjennom 650 kompetente og engasjerte medarbeidere. Våler kommune satser sterkt på digitalisering og brukermedvirkning og vår visjon er «vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter». Mer om oss på www.valer.kommune.no.

 

 

Del stillingen

Selskap

Våler kommune i Østfold

Kontaktinfo

 • Anne Kopperud
 • Tittel: Koordinator
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 69 28 91 72 mob: +47 408 52 110
 • Eline Uthus
 • Tittel: Virksomhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 69 28 92 04 mob: +47 958 25 661

Lokasjon

 • Våler I Østfold

Søknadsfrist

Mai 31, 2021