Fagingeniør byggautomasjon

 

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, region Hålogaland, har behov for å ansette en ny medarbeider som fagingeniør innen byggautomatisering / SD anlegg. Vi søker derfor etter fagingeniør (kode 1083/1087) til spennende og varierte arbeidsoppgaver som ønsker å jobbe i et solid fagmiljø. Arbeidssted vil være Harstad, Evenes, Andenes eller Bodø. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Fag og prosjekt er en overordnet avdeling som har ansvar for ivaretagelse av eierrelaterte forpliktelser og forvaltningsoppgaver. Avdelingen har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionens vedlikeholdsplan og ivaretagelse av Eiendomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter. Fagavdelingen består av i alt 12 fagingeniører, og stillingen rapporterer til Leder fagingeniører.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.   

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å videreutvikle regional infrastruktur knyttet til bygg automatisering /SD-anlegg  
 • Regionalt fag- og prosessansvar innen etablering, drift av og vedlikehold av SD-anlegg
 • Støtte og instruere regionens driftspersonell i drift og vedlikehold samt gi faglig støtte knyttet til byggautomasjon  
 • Bidra i arbeidet med energieffektivisering og digitalisering  
 • Bidra i arbeidet med digitalisering av alle styring-, regulering- og overvåkningsprosesser (SRO) i Forsvarsbyggs eiendom, bygg og anlegg (EBA)  
 • Bidra til faglig oppdatering innen VVS, brann, elektro og andre fagområder når det gjelder byggautomatisering og styring  
 • Bidra med kartlegging og tilstandsanalyser innen byggautomasjon 
 • Delta i fagsamlinger med andre regioner 
 • Gi faglig bistand ved inngåelse av nye rammeavtaler med leverandør (TAT) 
 • Være faglig oppdatert på utvikling innen ansvarsområdet  
 • Være faglig ansvarlig mot ankaffelsesavdelingen

Kvalifikasjoner

 • Du har teknisk utdanning (minimum teknisk fagskole) innen fagområdet automasjon, gjerne supplert med noe videreutdanning, og du har jobbet med SD-anlegg
 • Relevant kompetanse og erfaring med byggautomatisering mot VVS anlegg, samt drift av SD-anlegg innen eiendomsdrift
 • Du har jobbet i automasjonsfirma og har satt opp og driftet automasjonsanlegg
 • Faglig styrke og engasjement for aktuelle fag 
 • Førerkort klasse B   
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Strukturert og målbevisst 
 • Selvstendig og initiativrik 
 • God serviceinnstilling  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Evne til å utvikle deg og er villig til å satse på nye utfordringer  

Vi tilbyr

 • Lønn som ingeniør/overingeniør (kode 1083/1087) fra kr. 583 900,- til 667 200,- (ltr. 65 – 72) iht. Statens lønnsregulativ. Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, og gode forsikrings- og pensjonsordninger   
 • En utfordrende og spennende jobb blant gode kollegaer   
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste       
 • Gode velferdsordninger

Søknadsfrist: 12.03.2020

 

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Sted: Harstad, Bodø, Evenes eller Andenes

Stillingstittel: Fagingeniør byggautomasjon

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4192820584

Stillinger: 1 Sosial deling :

Arbeidssted Trondenes, 9404 Harstad, Bodø, Evenes eller Andenes

 

Kontaktinformasjon

Håvard Bakken-Jakobsen, Leder fagingeniører

 400 39 019

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

 


Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Lenke til firma

Kontaktinfo

 • Håvard Bakken-Jakobsen
 • Tittel: Leder fagingeniører
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 400 39 019

Lokasjon

 • Harstad
 • Bodø
 • Evenes
 • Andenes

Søknadsfrist

Mars 15, 2020