Fagarbeidar i Fredheim barnehage – 100 % fast stilling og 100 % vikariat

 

 

 

Fredheim barnehage har ledig 100 % fast stilling og 100 % vikariat som fagarbeidar.

Me søkjer etter gode fagarbeidarar som brenn for barna si læring og trivsel! Satsingsområdet for barnehagane er «SmartOppvekst» med tankesett som bygger gode eigenskapar, styrkar og livsmeistring.

 

Fredheim barnehage

Fredheim barnehage er ein sentrumsbarnehage med gangavstand til biblioteket, kommunehuset, skulen og fleirbrukshallen.
Bygget inneheld to avdelingar. Stor avdeling, Grindagjengen, med plass til 32 barn i alderen 4-6 år, og Hugagløtten som er minste avdeling, med plass til 20 barn i alderen 1-3 år. I Vang er det naturleg å vera mykje ute i vår vakre natur. I Fredheim har vi faste utedagar for kvart årskull på stor avdeling, og på minste avdeling ein felles utedag i veka for 1-3 år. Utedagane går til naturskjønne område i nærleiken av barnehagen, aktivitetsparken ved kommunehuset, Søvelbua, turar langs kongevegen mm.

 

Søknadsfrist: 21.11.2023
Arbeidsgivar: Vang Kommune
Stad: Vang i Valdres
Stillingstittel: Fagarbeidar i Fredheim barnehage – 100 % fast stilling og 100 % vikariat
Stillingar: 2
Heiltid/Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast, Vikar
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4726637800
Sluttdato: 31.07.2024

 

Arbeidsoppgåver

 • Delta aktivt i leik og aktivitetar
 • Medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, blant anna aktivitetar, samlingsstund og leik
 • Medansvar for at dei praktiske arbeidsoppgåvene vert gjennomført i samarbeid med øvrig personale

 

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis barne – og ungdomsarbeidar, men andre med relevant fagutdanning/fagbrev oppmodast også til å søkje
 • Andre utan fagbrev, men med anna relevant utdanning/erfaring kan også søkje
 • Fortrinnsvis med erfaring frå liknande arbeid/ arbeid med barn
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

 

Personlege eigenskapar

Me ser etter deg som

 • som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • er opptatt av å skape gode relasjonar til barna, foreldre og kollegaer
 • er strukturert og endringsvillig

Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.

Godkjent politiattest skal leverast ved tilsetjing

 

Vi tilbyr

 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor

 

Tyinvegen 5124, 2975 Vang i Valdres, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Karin Trøen
Styrar Fredheim barnehage
 Telefon:92891231
E-post:[email protected]

Marta Bjørnøy Lalim
Kommunalsjef Utdanning og kultur
 Telefon:97756665
E-post:[email protected]

 

«Vestlandsfjell og Austlandsklima» er den slåande kombinasjonen som gjer Vangsnaturen unik. Når vangsgjeldingen i tillegg er kjent for eit godt lynne er resultatet ei fjellbygd av sjeldant godt merkje lengst vest i Valdres. I Vang finn du mykje av Jotunheimen, delar av Skarveheimen, fiskevatn, stølar, skiterreng, jaktterreng og all den plassen du kan ynskje deg av eit villmarksområde. Du finn også jordbruk, turisme og gründerar i eit levande og inkluderande bygdesamfunn. Vang er sentralt på ein litt usentral måte, det er 250 kilometer til både Oslo og Bergen og noko lenger til Trondheim. Altså er du midt i smørauget sør i Noreg i ein kommune som har framtidstru og satsar på gode kommunale tenestar på alle område: Nemnast kan nyrenovert skule med fleirbrukshall og eit rikt kulturliv.

 

Vang kommune er opptatt av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi gjer merksam på at søkarar kan få sitt namn gjort offentleg i søkarlista, sjølv om det er bedt om konfidensiell behandling. Du som søkar vil i tilfelle bli varsla på førehand om det.

Del stillingen

Selskap

Vang kommune i Valdres

Kontaktinfo

 • Karin Trøen
 • Tittel: Styrar Fredheim barnehage
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 92891231
 • Marta Bjørnøy Lalim
 • Tittel: Kommunalsjef Utdanning og kultur
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 97756665

Lokasjon

 • Vang I Valdres

Søknadsfrist

November 21, 2023