Kvinesdal kommune bilde øverst

 

Fagarbeider 72,39% vikariat – ID 1673

 

 

 

Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid – så har du sjansen nå!
Kvinesdal ungdomsskole har ledig stilling; 72,39% vikariat.

 

 • Søknadsfrist: 18.09.2023
 • Arbeidsgiver: Kvinesdal kommune
 • Sted: Kvinesdal
 • Stillingstittel: Virksomhet grunnskole og voksenopplæring, KVUS, Fagarbeider 72,39% vikariat – ID 1673
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 72,39
 • Webcruiter-ID: 4699862168
 • Sluttdato: 01.08.2024

 

Arbeidsoppgaver

 • I denne jobben vil du få i oppgave å følge opp elever en til en, i grupper og klasser og være lærerens hjelpende hånd i timene.o
 • Du vil ha fri når elevene har fri i skolens ferier, noe som betyr at du må jobbe litt mer i skoleåret for å opprettholde 72,39%. Denne stillingen kan bli fordelt på alle 5 ukedagene i skoleåret.

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter fagarbeider (oppvekst/helse)
 • Har gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Det er en fordel med sertifikat og disponering av egen bil.

 

Personlige egenskaper

 • Du er varm, raus, inkluderende og tydelig
 • Du er flink på å bygge relasjoner og kunne se det beste i barn.
 • Du er utviklingsorientert, har bred fagkunnskap og er genuint interessert i elevenes læring og trivsel.
 • Du er kreativ, impulsiv og oppfinnsom.
 • Du er lojal og flink til å samarbeide. Å være lojal i skolen handler i stor grad om å ha hjertet på rett plass i forhold til eleven, men også å følge opp felles bestemmelser på skolen.
 • Gode faglige kunnskaper innen grunnleggende ferdigheter og bruk av digitale verktøy blir også vektlagt.
 • Du er en person som er veldig glad i ungdommer, og som både har kunnskap og evne til å håndtere elever med ekstra behov. Dette er de mest sårbare elevene, og de trenger en trygg voksen som står i situasjonene og ikke gir opp. Du må kunne følge de oppgaver og beskjeder som blir gitt, men samtidig kunne ta selvstendige valg og ha god dialog med de andre ansatte på skolen.
 • Skolehverdagen byr på mange gleder og utfordringer, og du må være tålmodig og raus og klare å stå i tøffe tak, og samtidig klare å ta innover deg de fantastiske gledene man får i klasserommet når elevene lykkes.

 

Vi tilbyr

 • Kvinesdal ungdomsskole er en 8 – 10 skole med f.t. 207 elever. Skolen driver systematisk pedagogisk utviklings- og kvalitetsarbeid med fokus på skole-hjem samarbeid, et inkluderende læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og livsmestring.
 • Skolen fokuserer på trivsel og faglige resultater og vektlegger klasseledelse, høy fagkompetanse, tilpasset undervisning og arbeid med relasjoner i undervisningsarbeidet.
 • Som ansatt på Kvinesdal ungdomsskole blir du en del av et solid, raust og profesjonelt team som støtter hverandre og samarbeider tett til det beste for alle.
 • Skolen ligger i naturskjønne omgivelser like ved lakseelva Kvina og har et stort uteområde med fotballbane, håndball/basketballbane, sandvolleyballbane og strandområde.
 • For mer informasjon om skolen, se www.kvinesdal.ungdomsskole.no

 

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m
Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.
Legg gjerne ved attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet.

Kvinesdal kommune har fokus på å ha et inkluderende og likestilt arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Kvinesdal kommune er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf.§25 i Offentleglova.

 

Kvinesdal ungdomsskole, Åsevegen 12, 4480 Kvinesdal, Norge

 

 

Søk her

 

Kontaktinformasjon

Tøri Johannessen
Rektor Kvinesdal ungdomsskole
 Telefon:95960497
E-post:[email protected]

 

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal ligger sentralt plassert vest i Agder og har 6.000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra fjord til fjell og gir innbyggere og besøkende alle typer naturopplevelser. Elva Kvina renner gjennom kommunesenteret og skaper en flott ramme om en kommune i vekst og utvikling. Kommunen har gode tjenester til innbyggerne og har sterkt fokus på næringsutvikling.

For mer informasjon om kommunen; se www.kvinesdal.kommune.no

Del stillingen

Selskap

Kvinesdal kommune

Kontaktinfo

 • Tøri Johannessen
 • Tittel: Rektor Kvinesdal ungdomsskole
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 95960497

Lokasjon

 • Kvinesdal

Søknadsfrist

September 18, 2023