Fagansvarlig digitalisering

 

 

 • Grong Kommune Sentraladministrasjon
 • Granvegen 1, 7870 Grong

 

<<Fagansvarlig digitalisering>>

Har du god digital kompetanse og vil være med å føre organisasjonen inn i den digitale fremtiden?

Vi ser etter en initiativrik person som ønsker å bidra til utvikling av verktøy kommunen bruker for å løse sine oppgaver.

Grong kommunes arbeidsverktøy er på veg til å bli fullt ut digitale. Vi ønsker mer søkelys på automatisering, robotisering, innebygd arkivering og arbeidsflyter for å realisere gevinster. Vi ønsker å videreutvikle bruken av teknologi for å sikre en åpen og tilgjengelig kommune og som gjør det enkelt å være innbygger i kommunen, og skal nå utarbeide digitaliseringsstrategi.

Stillingen innebærer tett samarbeid med avdelingene i kommunen for å avdekke behov og utvikle løsninger sammen.

Vi ser etter deg som er fremtidsrettet og er god på å se etter løsninger som kan bidra til helhetlig informasjons- og dokumentasjonsforvaltning med gode digitale løsninger.

Du liker jobbe med opplæring og veiledning som bidrar til å gjøre arbeidet lettere for brukere av systemene.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Arbeidssted er servicekontoret som for tiden har 4 årsverk og er en del av sentraladministrasjonen.

Sentraladministrasjonen har egen IT tjeneste på 1,5 årsverk, og samarbeider om IKT med de andre kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS.

Servicekontoret har ansvar for arkivtjenesten i kommunen, og vi ser deg som en naturlig del av denne tjenesten. Vi drifter også plattformene for intern og ekstern informasjon.

Stillingen er 100 % fast.

 

Arbeidsoppgaver vi ser for oss:

 • Utarbeide digitaliseringsstrategi i tett samarbeid med ledergruppen.
 • Utvikle og drifte plattformer for intern kommunikasjon i MS Office 365.
 • Utvikle og drifte plattformer for ekstern kommunikasjons bl.a. ACOS CMS, Civis.
 • Utvikling av innbyggerdialog med bl.a. skjemaløsningen ACOS Interact.
 • Ta del i publisering på sosiale medier.
 • Følge opp lovkrav til universell utforming og klarspråk.
 • Delta i arbeidet med innebygd arkivering / integrasjoner mellom fagsystem og arkivkjerne / sakarkiv.
 • Digitale fellesløsning som f.eks. FIKS-plattformen.
 • Ta del i system- og brukeradministrasjon av kommunens sak-arkivsystem (Elements Cloud).
 • Deponering av elektroniske arkiv og databaser hos IKA-Trøndelag.
 • Opplæring, veiledning og kompetansehevende tiltak innen digitale verktøy i kommunen.
 • Arbeide med servicekontorets daglige driftsoppgaver ved behov.

Du må påberegne at oppgavene endres i takt med behov.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant 3-årig høyere utdanning fortrinnsvis innen IKT, informasjon, dokumentasjon. Relevant arbeidserfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har relevant arbeidserfaring innen stillingens arbeidsoppgaver.
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.
 • Du har god digital kompetanse utover grunnleggende ferdigheter.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi søker deg som:

 • Har kunnskap og interesse for digitaliserings- og utviklingsarbeid.
 • Liker å jobbe i team og samtidig evner å jobbe selvstendig med egen oppgaveportefølje.
 • Er allsidig, fleksibel og nysgjerrig.
 • Har evne til å inspirere og motivere.
 • Gjerne har erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser.
 • Liker å jobbe med opplæring og veiledning.
 • Har fokus på brukervennlighet.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, systemforståelse og digital kompetanse.

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale. Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer. 6 mnd. prøvetid.
 • Hjemmekontoravtale om ønskelig.
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom mange utfordrende og interessante arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Fagnettverk mellom kommunene i Indre Namdal.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt leder servicekontoret Anita Færøy, tlf 911 26 739
Søknadsfrist 3. april 2024

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Grong Kommune Sentraladministrasjon

Hjemmeside: https://www.grong.kommune.no/ 

Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6, ca. 20 mil nord for Trondheim. Gjennom kommunen renner den kjente lakseelva Namsen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg.

I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole.

Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og området er kjent for det gode laksefiske i Namsen og Sanddøla.

I Grong finnes det en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud for både fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Digitaliseringsansvarlig
 • Antall stillinger: 1
 • Oppstart: Etter avtale
 • Hjemmekontor: Hybrid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Prosent: 100 %
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig
 • Arbeidsdager: Ukedager
 • Arbeidstid: Dagtid
 • Arbeidsspråk: Norsk

 

 

Søk på jobben

 

 

Søknadsfrist: 3. april 2024

 

Kontaktperson for stillingen

Anita Færøy
Avdelingsleder
911 26 739
[email protected]

Del stillingen

Selskap

Grong kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Grong

Søknadsfrist

April 3, 2024