Fagansvarlig Barn og unge

 

Aktivitetstilbud til barn/unge, Nes kommune

Fagansvarlig for barn og unge i virksomheten Integrering, fritid og frivillighet, vil ha personal og budsjettoppfølging for UngInes i vår virksomhet. Alle våre tjenester i fritid og forebygging er lavterskeltilbud og krever ingen henvisning. Avdelingen arbeider både individuelt og i grupper, med ett spesielt fokus på sårbar ungdom.
Fagansvar for utekontakttjenesten, fritidsklubbene og FRAM og LOS arbeidet.

Avdelingens barn og ungdomsarenaer og tilbud, skal være attraktive og utviklende arenaer for mestring og sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer. Det skal være møteplasser hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Forlenget søknadsfrist.

Søknadsfrist: 02.01.2022
Arbeidsgiver: Nes kommune
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4448008391

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter ett fagansvar for avdeling barn og unge. Som fagansvarlig vil du også jobbe tverrfaglig, både internt og eksternt, være en aktiv samarbeidspartner inn i tverrfaglige oppvekstmiljøtiltak,. Din arbeidshverdag vil bestå av både rene administrative arbeidsdager og noe arbeid ute i virksomheten.

Skape engasjement og oppmerksomhet rundt fritidstilbud for ungdom. Videreutvikle og forme aktivitetene sammen med dine kollegaer i forebyggende team og i de andre fritidstilbudene. Ha ett overordnet ansvar for ferie og helgetilbud og være aktiv i søkeprosesser for ulike prosjekter knyttet til dette.

Til stillingen er det tillagt personal- og økonomioppfølging, samt øvrige administrative funksjoner. En viktig jobb blir også organisere/veilede og motivere ansatte.

Kvalifikasjoner
Du må ha:

relevant utdanning på høyskolenivå.
relevant arbeidserfaring.
erfaring fra ledelse og administrasjon og gjerne prosjektarbeid.
erfaring fra direkte arbeid med målgruppen barn og ungdom.
god økonomiforståelse.

Du må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
Et brennende engasjement for barn og unge er en forutsetning.
Du må ha en god kompetanse på sosiale medier og digitale flater, da du vil arbeide med informasjonsarbeid og vedlikehold av tjenestene på sosiale medier og kommunens nettsider.
Du må kunne arbeide strategisk og målrettet innenfor dine ansvarsområder.
Du bør ha kunnskap om og erfaring fra ett helhetlig arbeid rundt sårbare barn og unge, både på systemnivå, og inn i mot foreldre.
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

Som fagansvarlig bør du være strukturert, og mestre både langsiktig strategisk planlegging og løpende daglig drift.
Du er fleksibel, med evne til å takle en arbeidshverdag med tidvis høyt tempo og uforutsette situasjoner.
Som type er du åpen og nysgjerrig, med ønske om å hente inspirasjon og læring fra andre. Du bør være god til å samarbeide, og til å motivere og lede de ansatte
Du bør ha godt humør, og evne å finne løsninger på utfordringer som dukker opp underveis.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

Hos oss får du en meningsfull arbeidshverdag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og mulighet til å utvikle deg både personlig og faglig. Som fagansvarlig hos oss har du en reell mulighet til å utgjøre en forskjell for mange barn og unge i Nes kommune. Du blir en del av en levende og aktiv avdeling med godt etablerte tilbud og tjenester.

Generelt

Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

 

Kontaktinformasjon

Heidi Sann, Virksomhetsleder
995 01 440

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

  • Heidi Sann
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 995 01 440

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Januar 2, 2022