Kautokeino kommune – veiviseren i Sápmi

Ergoterapeut- 100 % fast stilling

 

Kautokeino kommune er Norges største kommune med et spennende miljø hvor samisk og norsk går hånd i hånd, innrammet i vakker natur på Finnmarksvidda. Naturen er rik på ressurser med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Kautokeino-samfunnet har forankring i tradisjonelle samiske verdier, og har mange spennende institusjoner med internasjonal kontaktflate. Kautokeino kommune er en tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.

Om du har lyst til å lære deg samisk og bo i et komplett samisk samfunn, så har du knapt andre alternativer, enn Kautokeino.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Yte ergoterapi med fokus på mestring, forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltagelse og inkludering.
Boligtilpasninger i hjemmet.
Veilede brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere.
Søknad og formidling av hjelpemidler, samt opplæring.
Bidra til å sikre gode overganger mellom sykehus, korttidsavdeling og hjemmet, samt mellom barnehage, skole og arbeid.
Gjøre vurdering av funksjonsevne, tilrettelegging for deltagelse, aktivitet og lek.
Tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet.
Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner, p.t journalsystemet Profil.
Bidra til kvalitets- og utviklingsarbeid for barn og unge, hjemmeboende og på institusjon.
20 % av stillingen er tilknyttet hukommelsesteamet i kommunen.

Kvalifikasjoner og utdanning:

Ergoterapeut med norsk autorisasjon
God norsk fremstillingsevne – skriftlig og muntlig
God digital forståelse og erfaring i å benytte seg av digitale hjelpemidler/systemer.
Førerkort klasse B
Erfaring fra arbeid i kommune eller med stilling med tilsvarende oppgaver og ansvarsområder er en fordel.

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, samt evne til å bygge trygge relasjoner
Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
Fleksibel og løsningsorientert
Engasjert og nytenkende
Personlig egnethet vil vektlegges

Annet

Kommunen er en tospråklig kommune. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert.
Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i en god pensjonsordning.
Avlønning i stillingskode. Prøvetid 6 måneder.
Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4. stillinger på helse/omsorg.
Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for helse Hilde Hansen, tlf 930 49 520, eller til kommunalleder Kent Ailo Hætta, tlf 906 65 176.

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes via www.jobbnorge.no. Det oppgis minst 2 referanser.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 18. februar 2024

 

Arbeidsgiver Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune

Kommune Guovdageaidnu – Kautokeino

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Kautokeino kommune, 9522 Kautokeino

 

Del stillingen

Selskap

Kautokeino kommune

Kontaktinfo

  • Kent Ailo Hætta
  • Tittel: Kommunalleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 906 65 176

Lokasjon

  • Kautokeino

Søknadsfrist

Februar 18, 2024