Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6.
Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 21 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

 

Enhetsleder kultur

 

Vefsn kommune har fra 01.11.20 ledig 100% fast stilling som enhetsleder.

Arbeids- og ansvarsområde

Stillingen omfatter lederansvar for kultursenteret, herunder bibliotek, kino, kulturhus og kulturskole. Enhetsleder inngår i rådmannens ledergruppe med fullt plan-, økonomi- og personalansvar. Enheten har i dag om lag 25 årsverk.

Vi søker deg som motiveres av å lede og legge til rette for gode kulturopplevelser for kommunens innbyggere. Kultursenteret er en viktig samfunnsaktør og det forventes derfor at søker har forståelse for kulturens rolle i et samfunnsperspektiv, og kan bidra positivt i utviklingen av Vefsn kommune.
Du forutsettes å bidra aktivt inn i lederteam, men samtidig vise god evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egne vurderinger. Kommunalsjef for oppvekst og kultur er nærmeste overordnede.

Vi søker en leder som:

– Har evne til å være nytenkende, fleksibel og løsningsorientert.
– Er målrettet, beslutningsdyktig, og har en tydelig og inkluderende lederstil.
– Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og en kollektiv tilnærming.
– Har god evne til formidling og interesse for bredden i kulturfeltet
– Er i stand til å veksle mellom det strategiske perspektivet og det å løse dagligdagse driftsoppgaver.
– Arbeider systematisk og har stor arbeidskapasitet.
– Er en utviklingsorientert og samlende person med godt overblikk.

Ønskede kvalifikasjoner

– Høyere utdanning innen ledelse, administrasjon og økonomi og/eller utdanning innenfor kulturfeltet.
– Erfaring fra arbeid i kulturinstitusjoner
– Ledererfaring fra offentlig sektor
– God kompetanse i norsk, muntlig og skriftlig
– God innsikt i tjenesteområdet, og samspillet mellom politikk og administrasjon.

Personlig egnethet vil ha betydning ved tilsetting, og aktuelle søkere innkalles til intervju. Gode kontaktskapende evner og kommunikasjonsferdigheter vektlegges.

Vi tilbyr

– En krevende og interessant stilling
– Lønn etter avtale
– Gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre
internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.

 

Søknadsfrist 10.08.20

 

Vår ref1563-MARIUSF
Merk søknad

Fakta

Selskap Vefsn kommune
Stilling Leder
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Kultursentret

 

Kontakter

Trine Fåkvam, Kommunalsjef
[email protected]
Mobil  75 10 10 29  Arbeid  75 10 10 29

 

 

Del stillingen

Selskap

Vefsn kommune

Kontaktinfo

  • Trine Fåkvam
  • Tittel: Kommunalsjef
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 75 10 10 29 Arbeid 75 10 10 29

Lokasjon

  • Mosjøen

Søknadsfrist

Juni 15, 2020