Levangersundet - av Tove Nordgård

 

Enhetsleder grunnskole

 

 

Har du lyst til å utvikle fremtidens skole sammen med 2300 supre elever, dyktige rektorer og lærere? Har du sterkt engasjement for barn og unge og lyst til å lede levangerskolen? Da kan denne jobben være noe for deg!

 

 • Søknadsfrist: 01.02.2024
 • Arbeidsgiver: Levanger kommune
 • Sted: Levanger
 • Stillingstittel: Enhetsleder grunnskole
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4751544202

 

Enhetsleder grunnskole i Levanger har administrativt og faglig skoleeieransvar for kommunens 8 grunnskoler og SFO med 2300 elever og 370 ansatte. Stillingen er nyopprettet.

Enhetsleder grunnskole har et særlig ansvar for at grunnskolene (levangerskolen) både er en integrert del av det samlede oppvekstfellesskapet som danner laget rundt barn og unge i Levanger, og for at det skapes kontakt og sammenheng mellom grunnskolen og lokalsamfunnet. Enhetsleder grunnskole bidrar til utvikling av en endringsdyktig organisasjon gjennom helhetlig ressursforvaltning og samordnede tjenester til beste for innbyggerne.

Enhetsleder grunnskole er en del av lederteamet til Kommunalsjef helse og oppvekst, sammen med enhetslederne for henholdsvis kommunale barnehager, barne- og familietjenesten, helsefremming, bolig og mestring, institusjons- og hjemmetjenester og NAV

Enhetsleder grunnskole er nærmeste leder for rektorene, og for rådgivere for grunnskolen i administrasjonen. Enhetsleder grunnskole rapporterer direkte til Kommunalsjef for helse og oppvekst.

 

Arbeidsoppgaver

 • Enhetsleder for grunnskolen har til enhver tid ansvar for og oversikt over økonomiske rammer og status for grunnskolesektoren, og styrer etter dette. Enhetsleder for grunnskole har dermed det overordnete økonomi- og personalansvar for grunnskolesektoren. Rektorene ved den enkelte skole har delegert personal- og økonomiansvar, og enhetsleder støtter og følger opp arbeidet i skolene.
 • Enhetsleder grunnskole har, sammen med gode medarbeidere, ansvar for å sikre god faglig utvikling i skolen, følge med og følge opp levangerskolens faglige resultater, skolemiljø og øvrige oppgaver henhold til skolens samfunnsmandat.
 • Enhetsleder har et overordnet ansvar for å følge opp nasjonale lover og strategier for grunnskolen, og for det lokale utviklingsarbeidet som gjennomføres i skolene i kommunen.
 • Enhetsleder støtter skolenes profesjonsfellesskap, og organiserer fora for læring og refleksjon mellom skolene, eksempelvis gjennom rektormøter som profesjonelle leder- og læringsfellesskap.
 • Enhetsleder ivaretar gode medvirkningsprosesser med tillitsvalgte, FAU, elevrådene, ungdomsrådet og andre interessenter.
 • Enhetsleder forbereder politiske saker som gjelder grunnskolen, er saksbehandler i saker som er delegert fra kommunalsjef, og sørger for at kommunens vedtatte planer og politiske føringer etterleves og gjøres relevante og operasjonerbare for grunnskolene.
 • Enhetsleder arbeider kontinuerlig med å utvikle levangerskolen som konsept. Dette innebærer blant annet årshjul for felles faglige utviklingsmål og tiltak, kvalitets- og internkontroll, kommunikasjonsstrategier, prosedyrer, lokale veiledere mv.
 • Enhetsleder samarbeider blant andre med rådgivere og fagfolk for oppvekst og helse, økonomi, IKT, HR og tekniske tjenester. Samarbeidsporteføljen omfatter også Statsforvalter, Fylkeskommune og andrelinjetjenestene for barn og unge. Samarbeid med andre kommuner, UH-sektoren og FOU-arbeid er også vesentlige områder som ligger i stillingen.

Til ansvarsområdet ligger det spesifikke saksbehandlingsoppgaver som deles med rådgivere.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Grunnutdanning som grunnskolelærer eller tilsvarende, og bred erfaring fra grunnskolesektoren.
 • Relevant tilleggsutdanning tillegges vekt.
 • Lederutdanning, gjerne på masternivå, og ledererfaring innenfor relevante praksiser.
 • Gode språkferdigheter og god framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.
 • Gode IKT-ferdigheter og kunnskaper om digitalisering i grunnskolen.
 • God kunnskap om opplæringslov, forvaltningslov, læreplaner, og andre relevante lover- og avtaleverk.

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder

 • med god organisasjons- og rolleforståelse, som er løsningsorientert og som har gode relasjons- og samarbeidsferdigheter
 • som evner å lede kunnskapsorganisasjoner med høy kompleksitet og med krysspress fra mange interessenter
 • som balanserer mellom økonomi, behov og særinteresser, og som søker helhet og effektivitet i all ressursforvaltning.
 • som sørger for demokratiske prosesser gjennom medvirkning og deltakelse.
 • som både er rådsøkende, raus og nysgjerrig, men som også er beslutningsdyktig og har gjennomføringskraft.

 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en kommune i utvikling
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer
 • Mulighet til å påvirke kommunens utvikling, primært innenfor eget ansvarsområde, men også av kommuneorganisasjonen som helhet
 • Jobbe i en organisasjon som legger vekt på kompetansebygging og utvikling
 • Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 

 • Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
 • Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
 • Svært gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.
 • Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.
 • For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.

 

Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Marit Elisabeth Aksnes
Kommunalsjef oppvekst og utdanning
 Telefon:+47 41677704

 

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.493 innbyggere (pr. 2.kvartal 2023) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.

Del stillingen

Selskap

Levanger kommune

Kontaktinfo

 • Marit Elisabeth Aksnes
 • Tittel: Kommunalsjef oppvekst og utdanning
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 416 77 704

Lokasjon

 • Levanger

Søknadsfrist

Februar 1, 2024