Innlandet fylkeskommune Eiendom, leder forvaltning

Eiendom, leder forvaltning

 

Eiendom, seksjon forvaltning har ledig fast stilling som leder fra 1. mars 2024.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune har sentralisert eiendomsforvaltning, og eiendomsavdelingen ivaretar eieransvaret, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunes eiendomsmasse på 430.000 m3. Hovedvekten av bygningsmassen er videregående skoler. I tillegg leier fylkeskommunen inn mye areal og har ca. 200 kontrakter på inn- og utleie. Avdelingen har 300 ansatte.

Seksjon forvaltning har 10 ansatte og dekker mange ulike oppgaver som dokumentasjon, saksforberedelse, tegning, kontrakt, økonomi samt servicefunksjonen kantine i fylkeshuset på Hamar. Stillingen vil bli en del av ledergruppen på Eiendom.

Seksjon forvaltning har blant annet ansvaret for:

 • forvalter eieransvaret for eiendom, bygg og anlegg
 • rettigheter fast eiendom
 • leie av eiendom, bygg og anlegg
 • kjøp og salg av eiendom, bygg og anlegg
 • øvrig forvaltning av eiendomsporteføljen
 • Kantinedrift i fylkeshuset på Hamar
 • Andre ansvar kan tilkomme

Vi søker deg som

 • har ledererfaring og er en engasjert, tydelig og samlende leder som er opptatt av å skape et godt fag- og arbeidsmiljø
 • har evne til å utvikle selvdrevne team som eier mål, aktiviteter og samhandler for å få resultater
 • har gode samarbeidsevner og evner å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • er selvstendig, fleksibel og initiativrik
 • er en relasjonsbygger
 • er løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne
 • evner å se helhet

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø
 • en selvstendig stilling med betydelig ansvarsområde
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling
 • Snarlig tiltredelse
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Hamar, men vi kan tilby ulike former for fleksibilitet for deg med den rette kompetansen

Arbeidsoppgaver

 • lede arbeidet med å videreutvikle seksjonen
 • personalansvar for seksjonens ansatte
 • ansvar for inn- og utleiekontrakter
 • deltagelse i Eiendomsavdelingens ledergruppe
 • budsjett- og resultatansvar
 • bidra til gode samarbeidsforhold med Eiendomsavdelingens samarbeidspartnere internt i fylkeskommunen og eksternt

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på Bachelor-nivå
 • relevant erfaring som leder i offentlig forvaltning
 • god økonomi- og avtaleforståelse
 • svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå innen ledelse i offentlig forvaltning
 • solid ledererfaring fra kunnskapsintensiv organisasjon med dokumenterte gode resultater og god rolleforståelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Søk på stillingen her.

 

Tiltredelse: 01.03.2024

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Stillingstype: Fast stilling

Arbeidsområde: Administrativt

 

Søknadsfrist: 09.01.2024

 

Arbeidssted: Hamar

 

Kontaktpersoner:

Eiendomssjef Per Anders Bakke

mob: 97 54 01 74

 

Hjemmeside:
/www.innlandetfylke.no/
Adresse: Parkgata 64 2317 Hamar

Innlandet fylkeskommune Eiendom, seksjonssjef forvaltning

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Per Anders Bakke
 • Tittel: Eiendomssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 97 54 01 74

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Januar 9, 2024