Flesberg - en attraktiv kommune - FrP

 

Driftstekniker vann og avløp

 

Flesberg kommune, teknisk etat, vann- og avløpsavdelingen har nå ledig 100 % stilling som driftstekniker for vann og avløp. Stillingen er fast, med påregnet vaktordning. Mulighet for oppstart 01.01.2021.

Driftsavdelingen for vann og avløp søker engasjert medarbeider til stillingen som driftstekniker.

Driftsavdelingen for vann og avløp i Flesberg kommune består i dag av 2 medarbeidere som jobber med renseanlegg, pumpestasjoner, vannverk, trykkøkningsstasjoner og ledningsnett. Vann- og avløpsavdelingen har ansvaret for vannforsyningen og leveringssikkerheten til kommunens fire tettsteder og ansvaret for håndtering av avløpsvannet på de fire tettstedene, samt drift av et privat vannverk og et privat renseanlegg på Blefjell.

Hovedarbeidsoppgaver innenfor vann og avløp

 • Drifte og vedlikeholde kommunens renseanlegg, vannverk, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett etter gjeldende regelverk og krav.
 • Utføre nødvendige reparasjoner av kommunens renseanlegg, vannverk, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett.
 • Foreta systematisk prøvetaking innenfor både vann og avløp og vite om gjeldende krav.
 • Gjennomføre oppgaver knyttet til journalføring og elektronisk kommunikasjon.
 • Stillingen inneholder vaktordning utenom normal arbeidstid.
 • Foreta systematisk lekkasjesøk på ledningsnett.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor vann og avløp.
 • Bruke kommunens overordnet internkontroll og avdelingens internkontroll.
 • Håndtering av HMS på arbeidsplassen.
 • Holde seg oppdatert på faglige krav, både seg selv og kommunen som forvalter.

Kvalifikasjoner

 • Du har formell kunnskap/kompetanse innen vann- og avløpsrenseteknikk.
 • Erfaring fra anleggsbransjen eller annen relevant bakgrunn innen vann og avløp kan kompenseres for manglende formell kompetanse.
 • Du har erfaring med reparasjoner av vann- og avløpsinstallasjoner.
 • Du har grunnleggende IT-kunnskaper og erfaring med data/IKT.
 • Være praktisk anlagt, selvstendig, nøyaktig, serviceinnstilt, være innovativ.
 • Du har førerkort kl. B, men BE og T er også ønskelig for stillingen.
 • Du er pålitelig, ryddig og strukturert.
 • Du er god på kundeservice og kommunikasjon
 • Du er god i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Være tilgjengelig, fleksibel og kunne stille opp på kort varsel.

Personlige egenskaper

 • Du må være trygg på deg selv.
 • Du må kunne arbeide like godt selvstendig som sammen med andre.
 • Være en god lagspiller som bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Være systematisk, strukturert og løsningsorientert.
 • Inneha gode kommunikasjons/og relasjonsevner.
 • Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper v/ansettelsen.
 • Imøtekommende og serviceorientert.Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et faglig aktivt miljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
 • Betalt spisepause
 • Disponere arbeidsbil

Generelt for stillingen

Lønn etter lokal avtale. Det er pliktig innmelding i pensjonsordning. Kommunens faste ansatte har bedriftshelsetjenesteordning.

Søk via vårt elektroniske søknadsskjema.

Kopi av attester og vitnemål legges fram ved intervju. Flesberg kommune praktiserer meroffentlighet og offentliggjør i utgangspunktet alle søkere. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlighet må begrunne dette godt.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med driftsleder VVARS Trond Weseth, [email protected], 40905103.

 

Søknadsfrist: 23.12.20

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Flesberg kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Flesberg

Søknadsfrist

Desember 23, 2020