Driftstekniker Andøya flystasjon

 

Forsvarsbygg

I Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning region Hålogaland, er det ledig stilling som driftstekniker på Andøya flystasjon. Stillingen er midlertidig til og med 31.12.2022, med mulighet for forlengelse.

Som driftstekniker hos oss vil du få varierte drifts- og vedlikeholdsoppdrag innen Forsvarsbyggs ansvar for anlegg og bygningsmasse. Du vil være vårt fremste kontaktleddet på arenaen overfor leietaker sine brukere av eiendommene, og skal sørge for at behov til brukerne for tilfredsstillende EBA-løsninger blir ivaretatt.

Vi tilbyr spennende muligheter for deg som er serviceinnstilt og arbeidsom. Stillingen rapporterer til arenaleder.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver innen ettersyn, service, drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
Utføre ettersyn, service og løpende drift av tekniske anlegg (SD, brann mv).
Følge opp internkontroll av tekniske anlegg.
Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører/firma.
Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner.
Instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene.
Bistå og samarbeide med øvrige driftsteknikere.
Andre relevante driftsoppgaver må forventes.
Etter avtale delta i hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner

Fagbrev innen elektro, industrimekanikk, maskinist eller lignende.
Relevant arbeidserfaring fra drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg
Grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy
Må mestre norsk muntlig og skriftlig
Førerkort klasse. B
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
Ønskelig med maskinførerbevis-, liftsertifikat etc.

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Serviceinnstilt
Selvstendig og pliktoppfyllende
Strukturert og ryddig
Fleksibel
Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn etter Statens lønnsregulativ, som driftstekniker (kode 1136), fra kr. 464 000 – 496 100,- (ltr. 52-56) brutto per år.
Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Bedriftshelsetjeneste
Gode velferdsordninger

 

Søknadsfrist: 26.03.2020

 

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg
Sted: Andenes
Stillingstittel: Driftstekniker Andøya flystasjon
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Midlertidig
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4201792073
Stillinger: 1
Arbeidssted Andøya flystasjon, 8480 Andenes

 

Kontaktinformasjon

Tore Spjelkavik, Arenaleder
404 33 259

Thomas Helland, Stabsleder/NK
905 78 060

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

 

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

  • Tore Spjelkavik
  • Tittel: Arenaleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 404 33 259
  • Thomas Helland
  • Tittel: Stabsleder/NK
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 905 78 060

Lokasjon

  • Andenes

Søknadsfrist

Mars 26, 2020