Driftsoperatør – Vann og avløp 100 % fast

 

 

Arbeidssted:

Stillingen er en del av sektor for samfunnsutvikling. Sektoren driver prosjekter og porteføljestyring av ulike utviklingsprosjekter. Sektoren omfatter innbyggerrettede tjenester innenfor samfunnsutvikling, slik som blant annet plan, bygg, næring, vann og avløp og kultur.
Vann og avløp har egen driftssentral på Krabyskogen industriområde. Vi har 24 ansatte fordelt på daglig drift av prosessanlegg og ledningsnett, inkludert en stab som ivaretar utbyggingsprosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall.

Østre Toten kommune har Mjøsa som hovedvannkilde med et tilhørende stort ledningsnett for vann med 35 pumpestasjoner og 13 høydebasseng. For avløp har enheten 4 renseanlegg og 35 pumpestasjoner. Enheten arbeider med kontinuerlig vedlikehold, sanering, oppgradering og utbygging.

 

Fakta om stillingen/ arbeidsoppgaver:

 • Den som ansettes i stillingen vil i hovedsak arbeide med overvåking, drift og vedlikehold av prosessanlegg/ renseanlegg, pumpestasjoner og tilhørende ledningsnett.
 • Bidra til effektivisering og nyskaping i vann- og avløpstjenester.
 • Bidra til ajourhold av instrukser og annen tekniske data.
 • Andre forefallende drift og vedlikeholdsoppgaver på anlegg og bygningsmasse må påregnes.
 • Ved behov delta i ulike prosjekter i forbindelse med bygging eller rehabilitering av tekniske installasjoner.
 • God kommunikasjon med grunneiere og innbyggere både skriftlig og muntlig.
 • Deltagelse i vaktordning kan bli pålagt.

Den som ansettes må være villig til å gjennomgå nødvendig opplæring og kurs.

Jobben er variert og setter krav til at du jobber etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem, samt er nøyaktig og løsningsorientert. Vi praktiserer selvledelsesprinsipper.
Du vil inngå i et arbeidsmiljø bestående av både ingeniører og fagarbeidere. Arbeidsmiljøet preges i stor grad av god takhøyde og korte beslutningslinjer.

 

Krav til søker/ Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Fagbrev innenfor VA, teknologi, industrifag, mekanikk, eller andre tekniske fag, samt har grunnleggende kjennskap til IKT og overvåkingssystemer.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Førerkort BE.

 

Ønskelige krav:

 • Allsidig praksis i lignende fagområder.
 • Kunnskap til mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser er en fordel.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å detektere, løse og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig.
 • Du er faglig engasjert, interessert og er positivt innstilt med gode samarbeidsevner.
 • Du har god norsk formuleringsevne, skriftlig og muntlig.
 • Du har vilje og evne til læring, planlegging, nytenking, kvalitetsutvikling og er strukturert.
 • Du kan håndtere fysisk krevende arbeidsoppgaver.
 • Du har høy grad av selvstendighet.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lover- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 22.01.2024
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: Østre Toten kommune

 

Kontaktpersoner:

Vegard Aass
tlf: +47 97696477

 

Hjemmeside:

/www.ostre-toten.kommune.no/

 

Adresse:

Rådhusgata 20 0000 Lena

 

Østre Toten kommune Vann og avløp

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv.

Del stillingen

Selskap

Østre Toten kommune

Lenke til firma

https://www.ototen.no/

Kontaktinfo

 • Vegard Aass
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 97696477
 • Kjell Nyborg
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 95785066

Lokasjon

 • Lena

Søknadsfrist

Januar 22, 2024