Driftsleiar på Fjordane Folkehøgskule

 

 

 • Arbeidsgiver: Fjordane Folkehøgskule
 • Stillingstittel: Driftsleder
 • Frist: Snarest
 • Ansettelsesform: Fast

 

Vi søkjar etter deg som har eit høgt energinivå og stor arbeidskapasitet, samt et brennande ønske om å lykkast. Du er strukturert og trivast godt i ein kvardag med fokus på å få ting gjort, er glad i ungdom og flink til å by på deg sjølv.

 

Fjordane folkehøgskule gjennomfører for tida ein betydeleg oppgradering av anlegget og som driftsleiar vil du ha ein viktig rolle i dette arbeidet og vere med på å utvikle ein attraktiv skule og arbeidsplass.

 

Hovudoppgåve:

 • Sikre forsvarleg forvaltning av bygningsmasse på Fjordane folkehøgskule.
 • Bidra til å skape ein trygg, moderne og helsefremmande arbeidsplass/skule for personalet og elevane.
 • Være rektor sin nærmaste medarbeidar i HMS arbeid med omsyn til bygg og anlegg.

 

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • At anlegget er i forskriftsmessig stand (HMS, brann, elektrisk mm.).
 • Utarbeiding av vedlikehaldsplanar, både kortsiktige (1 år) og langsiktige (5 år)
 • Førebu saker til styret ved framlegging av større vedlikehaldsprosjekt.
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikehaldsprosjekta
 • Utarbeide søknader om størvølingsmidlar til Folkehøgskulerådet og levere rekneskap etter gjennomførte storvølingsprosjekt.
 • Å bidra til å utvikle drifta og anlegget til skulen i ein «grøn» og meir berekraftig retning.(jmf. oppgåver og ansvar til miljøfyrtårnansvarleg)
 • Forfallande vedlikehaldsarbeid både innandørs og utandørs, samt enklare reparasjonsarbeid.
 • Være eit bindeledd mellom avdelingane mht vedlikehald, investeringar, informasjon og oppfølging av klima/miljøplan.
 • Sjå til at bygg og områdane rundt skulen til ein kvar tid fram står presentable
 • Bistå elevane og kundar.

 

Ønska kvalifikasjonar:

 • Fagbrev (bygg/automasjon/El) eller relevant dokumentert bygg/driftsteknisk erfaring/kompetanse
 • Førarkort kl. B og BE, førarkort minibuss er eit pluss.

 

Personlege eigenskapar:

 • Du er praktisk, ryddig og løysningsorientert
 • Du er sjølvstendig og effektiv
 • Du er strukturert, målretta og engasjert med god gjennomføringsevne
 • Du er handlingsorientert og en pådriver
 • Du innehar gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg
 • Du er glad i ungdom og likar å jobbe ilag med dei

 

Vi tilbyr:

 • Ei lærerik og utfordrande stilling i eit aktivt og spennande folkehøgskulemiljø
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår
 • Eit triveleg arbeidsmiljø

 

Om arbeidsgiveren

Vår visjon: vi ønsker gjennom ein meiningsfull kvardag å utfordre elevar og tilsette til å vere ansvarlege deltakarar i eit berekraftig fellesskap. Vi skal saman skape vårt beste år gjennom utvikling, glede og vennskap.

Fjordane folkehøgskule har ei heilt unik samansetning av linjer: Friluftsliv er ei reise gjennom årstidene, Movement X er den einaste nysirkuslinja i landet, Vikingliv har eige langhus og Musikal er lokale og internasjonale. Vi er størst på hest med to allsidige hestelinjer, Kunst/foto/glas/reise freistar mange, kreativ saum og strikk står for det grøne klesskifte og Bu og fritid er tilpassa dei elevane som treng ekstra tilrettelegging

Fjordane folkehøgskule ligg midt i Nordfjordeid, som igjen ligg midt i Stad kommune, heilt nord i Vestland. Nordfjordeid er handelssenteret i regionen, og skulen ligg i gangavstand til det meste.

Nordfjordeid er ein pulserande tettstad som er kjent for eit rikt idretts- og kulturliv. Om sommaren kan du mellom anna oppleve ein av landets største og beste rockefestivalar, Malakoff. Gjennom året kan du få med deg både opera, teater og konsertar i Operahuset Nordfjord og Gymmen scene, som ligg like ved skulen.

Naturen er tett på og det er kort veg både til surfestranda Hoddevik, yters i kommunen vår, og til små og store naturopplevingar på fjellet, i skogen og ved fjorden i heile Stad.

 

Kontaktinformasjon

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å vende deg til Rektor Silvia van Hesik Førde på telefon: 92612455

Ytterlegare informasjon om skulen: www.fjordane.fhs.no, www.facebook.com/fjordanefhs og www.instagram.com/fjordanefhs

Søknad med rettkjende kopiar skal sendast på e-post til: [email protected] så snart som muleg.

 

 • Nettverk: Facebook
 • Sektor: Samvirke
 • Lederkategori: Leder
 • Sted: Skulevegen 32, 6770 Nordfjordeid
 • Bransje: Drift og vedlikeholdstjenester
 • Stillingsfunksjon: Driftsoperatør/vaktmester, Kvalitetssikring, Ledelse

 

Spørsmål om stillingen

Silvia Van Hesik Førde
Rektor
57 88 98 80

 

 

Søk her

 

 

Hjemmeside

 

Skulevegen 32, 6770 Nordfjordeid

Del stillingen

Selskap

Fjordane Folkehøgskule

Kontaktinfo

 • Silvia Van Hesik Førde
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 57 88 98 80

Lokasjon

 • Nordfjordeid

Søknadsfrist

September 17, 2023