Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Kirkeverge/daglig leder

 

100% stilling som Kirkeverge i Drangedal kirkelige fellesråd fra 1. oktober 2024.
Drangedal kirkelige fellesråd er en egen juridisk enhet der kirkevergen er daglig leder for virsomheten.

Drangedal kirkelige fellesråd er et felles organ for menighetene i Drangedal sokn, Kroken sokn og Tørdal sokn. Det er en kirke og en gravplass i hvert sokn. Sammen med soknene i Kragerø og Bamble kommuner, utgjør dette Bamble prosti. På vegne av Drangedal kommune ivaretar kirkelig fellesråd gravplassforvaltningen i kommunen. Menighetene i fellesrådet betjenes av 2 prester, 1 organist, 1 kantor/menighetspedagog,
3 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, 3 renholdere, 1 konsulent administrasjon og kirkevergen. Prosten er leder for prestene. Kirkekontoret har tilhold i kommunehuset.

 • Søknadsfrist: 29.02.2024
 • Arbeidsgiver: Kirkejobb
 • Sted: Prestestranda
 • Stillingstittel: Kirkeverge/daglig leder
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4754595690

Arbeidsoppgaver

Drangedal har gode kirkelige fasiliteter. Kirkevergen er daglig leder for virksomheten til fellesrådet med følgende oppgaver:

 • Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene.
 • Arbeidsgiveransvar for alle ansatte i fellesrådet.
 • Forvalte budsjett, økonomi og regnskap for fellesrådet.
 • Utarbeide mål og planer for fellesrådets virksomhet.
 • Ansvar for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i fellesrådet.
 • Ivareta kirkebyggene og gravplassforvaltningen.
 • Sekretær og saksbehandler for kirkelig fellesråd.
 • Forvalte kirkelig lovgivning og annet lovverk.
 • Ivareta interesser i forhold til kommunen.

Kvalifikasjoner

Fellesrådet ønsker en leder med følgende kvalifikasjoner:

 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å motiverer medarbeidere samt styrke samarbeidet mellom
  menighetsrådene.
 • Utdanning på høyskolenivå. Relevant fagutdanning kombinert med annen erfaringskompetanse og
  egnethet kan erstatte dette.
 • Kompetanse og erfaring fra økonomi og personalarbeid.
 • Ledererfaring og evne til å takle endringer.
 • Kjennskap til kirkens oppdrag, virksomhet og struktur.
 • Kjennskap til offentlig viksomhet på kommunenivå.
 • Kompetanse og erfaring med relevant forvaltning, drift og vedlikehold.

Personlige egenskaper

Tillitsskapende evner og personlig egnethet blir vektlagt.

 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke.
 • Krav til førerkort klasse B.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Et godt tverrfaglig arbeidsfelleskap med god arbeidserfaring og faglig kompetanse.
 • Medlemskap i KLP.
 • Det planlegges en overgang med dagens kirkeverge på 2 mnd.

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes Drangedal kirkelige fellesåd innen 29.02.2024.

 

Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Prestestranda, Norge

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Jens Arnfinn Brødsjømoen
Fellesrådets leder
 Telefon:95937803

Bjørn Sverre Reiten
kirkeverge/daglig leder
 Telefon:95244375

 

Del stillingen

Selskap

Drangedal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Jens Arnfinn Brødsjømoen
 • Tittel: Fellesrådets leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95937803
 • Bjørn Sverre Reiten
 • Tittel: kirkeverge/daglig leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95244375

Lokasjon

 • Drangedal

Søknadsfrist

Februar 29, 2024