Raufoss kirke - Vestre Toten kirkelige fellesråd

Vestre Toten kirkelige fellesråd

Diakon

 

I Vestre Toten er det 3 kirker/menigheter og 19 ansatte, inkl. 3 prester og 2 diakoner. Raufoss er kommunesenteret og over halvparten av innbyggere bor her. Kirken som er sentralt plassert i «bybildet», er betydelig oppgradert de siste årene: Kirkerommet er renovert og til 75 årsjubileet i 2014 åpnet nye menighetslokaler i kjelleren med flere møterom, kjøkken, toaletter og ny inngang. Våre menigheter har egne diakoniplaner, men det samarbeides også en god del på tvers av menighetsgrensene. Folketallet i kommunen øker, Raufoss har nylig fått bystatus og en felles ungdomsskole ble åpnet forrige skoleår. Samarbeidet kirke/skole og kirke/kommune er godt og vårt diakonale arbeid blir verdsatt i lokalsamfunnet.

For å øke vår diakonale innsats blant ungdom har vi nå opprettet en ny stilling:

Diakon – Raufoss. Fast stilling – 60%, med muligheter for utvidelse

Søknadsfrist: 01.12.2021
Arbeidsgiver: Vestre Toten kirkelige fellesråd
Sted: Raufoss
Stillingstittel: Diakon
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 60
Webcruiter-ID: 4450292559

Arbeidsoppgaver

Ha kontakt med ungdom gjennom enkeltsamtaler og åpne fellestiltak.
Samhandle med kommunale aktører og frivillige organisasjoner.
Bidra til rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige medarbeidere
Utøve selvstendig ansvar ihht vedtatt diakoniplan, fellestiltak koordineres av ledende diakon.
Støtte konfirmantarbeid og ungdomsmiljø i kirkens regi, med hovedvekt på arbeidet i Raufoss menighet.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner i henhold til «Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner».
Søkere med tilsvarende utdanning i kombinasjon med relevant erfaring er også velkommen til å søke.
Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier.
Det er ønskelig med erfaring fra utviklingsarbeid, strategiarbeid og ledelse av frivillige.

Personlige egenskaper

Selvstendig, strukturert og god lagspiller.
Inspirerende, engasjert og kreativ.
God arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.
Den som ansettes har kirkens trosgrunnlag som fundament for sitt virke. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Kontor på Raufoss sammen med sokneprest, daglig leder/menighetssekretær, menighetspedagog, kantor, sekretær, kirkeverge og diakon i 40% stilling. Vi kan tilby ordnede arbeidsforhold, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Pensjonsordning gjennom KLP. Ved eventuell tiltredelse kreves politiattest.

 

Søknadsfrist: 1. desember.

 

Vi ønsker at du leverer din søknad elektronisk, se: www.kirken.no/vestretoten

 

Kirkevegen, 2830 Raufoss, Norge

 

 

Kontaktinformasjon

Margrethe Vang Nedregård, diakon
916 46 131

Gunnstein Endal, kirkeverge
920 42 659

 

 

Del stillingen

Selskap

Vestre Toten kirkelige fellesråd

Kategorier

diakonkirkeprest

Kontaktinfo

  • Margrethe Vang Nedregård
  • Tittel: Diakon
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 916 46 131
  • Gunnstein Endal
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 920 42 659

Lokasjon

  • Raufoss

Søknadsfrist

Desember 1, 2021