Hammerfest kirke | Meedeea Stock Images

Våre menigheter har nå lyst ut to spennende stillinger hvor du kan arbeide med barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonshemmede og eldre.

  Vi lyser nå ut stilling som menighetsarbeider og som diakon. I begge stillingene møter du mennesker i alle aldre og livsfaser. Menighetene har forskjellige tilbud som babysang, knøttesang, konfirmantundervisning og super trooperklubb. Mer informasjon om stillingene finner du på nav.
 
 
Søknadsfrist er 11.09.2022. 

Del stillingen

Selskap

Hammerfest kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Ellen Birgitta Johansen
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 911 68 352

Lokasjon

  • Hammerfest

Søknadsfrist

September 11, 2022