Vil du jobbe med barn, unge og familier i Den Norske Kirke i Skien?

Diakon / diakonmedarbeider

 

Skien Kirkelige Fellesråd

Schweigaardsgate 11, 3717 Skien

Arbeidsoppgaver:

· Initiere, planlegge og gjennomføre arrangement og diakonale tiltak for barn, ungdom og familier.

· Ha ansvar for trosopplæringstiltak med diakonalt fokus.

· Ha ansvar for menighetens misjonsprosjekt.

· Delta med «det diakonale blikk» i menighetens konfirmasjonsarbeid gjennom relasjonsbygging og enkelte leirer.

· Delta i menighetens arbeid med familiegudstjenester i samarbeid med prestene.

· Rekruttering, motivering og opplæring/veiledning av frivillige medarbeidere.

· Øvrig menighetsarbeid i samarbeid med stab og menighetsråd.

Kvalifikasjoner:

· Utdanning innenfor diakoni, men søkere med annen relevant utdanning vil også bli vurdert.

· Gode kontaktskapende evner og må trives sammen med barn og ungdom.

· Evne til å lede, administrere og videreutvikle tilbud for barn og unge.

· Erfaring fra menighetsarbeid og arbeid med frivillige.

Vi ønsker at du:

· Kan arbeide godt både i team og selvstendig.

· Er initiativrik og kreativ.

· Har gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

En variert og spennende jobb sammen med engasjerte ansatte og frivillige i en aktiv menighet.
Godt sosialt og åndelig fellesskap.
Fleksibel arbeidstid

Øvrig:

  • Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning og personlig egnethet.
  • Det kreves medlemskap i Den norske kirke
  • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. trossamfunnsloven § 20.
  • Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.

 

Om stillingen

Stillingstittel Diakon/Diakonimedarbeider

Antall stillinger 1

Oppstart 1. mars 2024

Ansettelsesform Fast

Prosent 50 %

Heltid/deltid Deltid

Sektor Offentlig

Arbeidsdager Ukedager, Lørdag, Søndag

Arbeidstid Dagtid, Kveld

Arbeidsspråk Norsk

 

Søknadsfrist 18. januar 2024

 

Kontaktperson for stillingen

Anna Erika Myrvold, Kontorleder

470 68 792

[email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Skien Kirkelige Fellesråd

Adresse: Schweigaards gate 11, 3717 Skien

Hjemmeside:
https://skien.kirken.no

 

Skien Kirkelige Fellesråd

Skien menighet ligger i sentrum av byen hvor Skien kirke er et tydelig landemerke. Menigheten disponerer et eget menighetshus i sentrum. Staben består av to prester, kantor, trosopplærer, to diakonmedarbeidere (2 x 50 %), kirketjener og menighetssekretær.

 

Del stillingen

Selskap

Skien kirkelige fellesråd

Lenke til firma

https://skien.kirken.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Skien

Søknadsfrist

Januar 18, 2024