Diakon 60 %

 

 

 

Nittedal kommune med ca. 25.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotnes kirke som ble innviet i desember 2016. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 22 personer, herav 3 prester. Vi har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.

Som diakon hos oss vil du arbeide med å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og er den tjenesten som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød.
Nåværende diakon går ned i stillingsprosent og vil være en nær kollega og sparringspartner.
Se også www.nittedal.kirken.no

 

 • Søknadsfrist: 26.11.2023
 • Arbeidsgiver: Nittedal kirkelige fellesråd
 • Sted: Nittedal
 • Stillingstittel: Diakon 60 %
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 60
 • Webcruiter-ID: 4728188996

 

Sammen med nåværende diakon (40 %) vil arbeidsoppgaver være

 • Lede og utvikle menighetens diakonitjeneste, med spesiell vekt på å legge til rette for og å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid i henhold til
 • Den norske kirkes ordninger
 • Videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan sammen med diakoniutvalg og stab i henhold til sentral Plan for diakoni.
 • Lede/sekretær for diakoniutvalget, samt samarbeid med stab
 • Rekruttering, oppfølging og samarbeid med frivillige medarbeidere
 • Sorgarbeid, oppfølging av etterlatte
  Besøkstjeneste og annen frivillig innsats
 • Samtale/sjelesorg og tilstedeværelse for mennesker i sårbare situasjoner
 • Være kontaktperson, og lede/bidra inn mot formiddagstreff og andre fellesskapsbyggende tiltak.
 • Utvikle diakonalt inkluderingsarbeid
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med diakonien i fokus
 • Samarbeid med kommunale institusjoner samt institusjonsandakter
 • Samarbeid om fellestiltak i prostiet sammen med andre diakoner
 • Samarbeid med og nettverksarbeid blant kommunale instanser og frivillige organisasjoner

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke.
 • Annen relevant utdanning/praksis kan bli vurdert. Relevant erfaring kan
  kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Søker må disponere egen bil
 • Søker må være medlem av DNK og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting

 

Personlige egenskaper

 • Erfaring fra diakonalt arbeid
 • Kan opptre selvstendig og ansvarsfullt, er profesjonell i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • God evne til og erfaring med, å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • God samarbeidsevner med ansatte og frivillige
 • Må kunne arbeide selvstendig, være kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing. Plusstid avspaseres iht. avtale

 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
 • Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ
 • Pensjonsordning i KLP
 • Mulig utvidelse av stillingen etter hvert
 • Tiltredelse etter avtale

Alle må søke elektronisk via www.kirkejobb.no
Søknadsfrist: 26. november

 

Rådhusveien 3, 1482 Nittedal, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Merete Strandberg
Kirkeverge
 Telefon:920 57 415

Randi M. Vilberg
Diakon
 Telefon:412 35 300

 

Nittedal kommune med ca. 25.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Det er to gravplasser i kommunen, Hakadal kirkegård, som ble utvidet med blant annet navnet minnelund i 2016, og Nittedal kirkegård. Vi har to fast ansatte gravplassarbeidere. Nittedal kirkelige fellesråd har ansvaret for forvaltning og drift av gravplassene. Fellesrådet er arbeidsgivere for 18 andre kirkelige tilsatte.

For mer informasjon om kirken i Nittedal se: www.nittedal.kirken.no

Del stillingen

Selskap

Nittedal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Merete Strandberg
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 920 57 415
 • Randi M. Vilberg
 • Tittel: Diakon
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 412 35 300

Lokasjon

 • Nittedal

Søknadsfrist

November 26, 2023