Diakon – 100% fast stiling

 

Menighetene i Holmestrand, Hof og Sande søker engasjert diakon med gode samarbeids- og relasjonsferdigheter

Stillingens arbeids – og ansvarsområder

Lede og utvikle det diakonale arbeidet i Holmestrand, Hof og Sande i samarbeid med menighetsrådene
Samarbeid med kommunens institusjoner for å ivareta beboere sine behov knyttet til åndelig/eksistensiell omsorg uavhengig av livssyn. Lage undervisningsopplegg tilpasset personell i helsesektoren
Arbeide for å styrke medmenneskelig omsorg og inkluderende fellesskap
Utvikle et systematisk arbeid med og for frivillige medarbeidere (rekruttere, følge opp, motivere og utvikle frivillige medarbeidere)
Utvikle og organisere sorgarbeid/sorggrupper

Personlige egenskaper

Du brenner for relasjonsbyggende arbeid
Du har evne til å kunne samtale med mennesker i ulike livssituasjoner
Gode pedagogiske evner
Evne til å arbeide systematisk med frivillighet, inspirere og dyktiggjøre medarbeidere
God gjennomføringsevne, initiativrik og selvstendig
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
Personlig egnethet til stillingen vil bli sterkt vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner:

Høyere utdannelse i diakoni, pedagogiske fag, helse- og sosialfag, kirkelige fag, kristendomskunnskap, teologi eller annen utdannelse i kombinasjon med relevant, praktisk erfaring fra menighetsarbeid eller annet diakonalt arbeid

Vi tilbyr:

Lønn etter gjeldende avtaleverk.
Offentlig pensjonsordning.
Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
Fleksible arbeidstidsordninger
Frihet til selv å påvirke egen arbeidssituasjon
Trivelige kolleger og kontorlokaler

Særskilte forhold

Kirkevergen er diakonens nærmeste overordnede.
Diakonen har et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de oppgaver som er tillagt stillingen.
Søker må ha førerkort og disponere egen bil, kjøregodtgjørelse utbetales.
Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.
Du er medlem av Den norske kirke
Godkjent politiattest må legges frem
Minimum to referanser ønsket oppgitt i søknaden.
Tilsettingen skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev.
For øvrig vises til “Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner” fastsatt av Kirkemøtet pr. 20.10.2004 med hjemmel i Lov om Den norske kirke av 7.juni 1996.

Vi tilbyr

En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling. Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området, pensjonsordning i KLP.

Tiltredelse ca. 1. oktober, eller etter avtale. Kun søknader gjennom finn.no sin portal vil bli vurdert. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra https://www.vitnemalsportalen.no/ direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT (http://www.nokut.no). Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. Søkere vurderes fortløpende.

Om arbeidsgiveren

Holmestrand kirkelige fellesråd er administrative organer for Den norske kirke i Holmestrand og Sande, og har ansvar for personal, økonomi, kirkebygg og gravplassforvaltning. Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for 3 sokn, har ansvar for drift og vedlikehold av 8 kirker med tilhørende gravlunder, 4 kapeller, flere menighetshus og driftsbygninger. Vi er et fellesskap med ca. 25 personer. Kirkekontoret er på Hof herredshus, som ligger 30 minutter fra Drammen og Tønsberg. Vi har også kontor i Sande.

Arbeidsgiver Holmestrand kirkelige fellesråd

Stillingstittel Diakon

Ansettelsesform Fast

 

Frist 07.08.2021

 

Spørsmål om stillingen

Øivind Eismann, Kirkeverge

Mobil  900 84 922

 

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Hof
  • Sande I Vestfold
  • Holmestrand

Søknadsfrist

August 7, 2021