Dagligleder/ skogsjef

 

Steinkjer Kommuneskoger-Ogndalsbruket KF

Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF søker dagligleder/skogsjef
Vi garanterer en spennende jobb som skogsjef/dagligleder av Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF. Eiendommen er landets nest største kommuneskog og består av 220.000 daa skog og utmark, derav ca. 80.000 daa produktiv skogsmark. Deler av eiendommen ligger innenfor Skjækra landskapsvernområde og Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark, Norges geografiske Midtpunkt ligger på eiendommen.

Se mer her: www.steinkjer-kommuneskoger.no

Kommuneskogen drives som et kommunalt foretak og er eid av Steinkjer kommune, har eget styre som rapporterer til Foretaksmøtet (Kommunestyret som er øverste ledende organ).
Det legges stor vekt på at eiendommen skal drives på en langsiktig og bærekraftig måte med forutsigbarhet for 3 fast ansatte (100 %), bedriften skal ha en selvbærende økonomi. Planer og forvaltning tar sikte på at resursene skal utvikles og produsere fellesgoder for Steinkjersamfunnet og besøkende.

Søknadsfrist: 17.08.2022
Sted:STEINKJER
Stillingstittel: Skogsjef
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4520654215
Startdato: 01.02.2023

Om stillingen:

 • Skogsjefen har ansvaret for den daglige drift av kommuneskogen som innbefatter å utarbeide planer for å optimalisere produksjon av tømmer, vilt og fiskeressurser i et langsiktig bærekraftperspektiv.
 • Skogsjefen har ansvaret for økonomi samt personalansvar/ledelse for virksomhetens ansatte.
 • Kommuneskogens arealer er verdifulle rekreasjonsområder for innbyggere og tilreisende.
 • Tilrettelegging av friluftsliv for flere brukergrupper i et folkehelseperspektiv har høy prioritet.
 • Kommuneskogen har en sentral plass for mange brukergrupper i kommunen. Ivaretakelse og videreutvikling av samarbeidsrelasjoner til ulike brukergrupper og samarbeidspartnere er en sentral oppgave for skogsjefen.
 • Engasjement og interesse for ansvarlig forvaltning av eiendommen i forståelse av historien sammen med bærekraftig utvikling for framtida vil være viktig.
 • I rollen som skogsjef trenger vi «brobyggeren» som forstår kommuneskogens plass og betydning i lokalsamfunnet gjennom tidene, og som er i stand til å aktivt utvikle virksomhetens bærekraft for framtida med utgangspunkt i denne.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå (høyskole-/universitetsnivå)
 • Arbeidserfaringer fra stillingens ansvarsområder.
 • Gode relasjons og kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig (norsk og engelsk)
 • Gode samarbeidsevner og er resultatorientert med gjennomføringsevne
 • Førerkort klasse B
 • Det er en fordel om du har:
 • Erfaring fra kommunal saksbehandling
 • Ledererfaring
 • Erfaring med budsjett og regnskapsarbeid
 • Erfaring med vilt -fiskeforvaltning, skogbruksforvaltning,
 • Erfaring som offentlig ettersøksjeger
 • Personlig egnethet og lokal tilknytning vektlegges i stillingen. Ydmykhet for rollen sammen med engasjement er viktig. Samtidig må du ha kompetanse og interesse til å kunne ta del i noe av det praktiske arbeidet sammen med øvrige ansatte.

Vi kan tilby deg:

 • en utfordrende og spennende stilling med mange utviklingsmuligheter i et positivt miljø
 • mulighet for videreutdanning/kurs
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn etter avtale
 • gunstig pensjonsordning (KLP)

Tilsettingsvilkår:

 • Arbeidstakere tilsettes i Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Prøvetiden er 6 måneder i fast stilling, med tiltredelse i stillingen 01.02.23, samt overtagelse som skogsjef 01.03.23

For mer informasjon: kontakt styreleder på mobil 93498064 eller skogsjef på 95029501

 

Søk på stillingen her.

 

Steinkjer Rådhus, Kongensgata 39, 7713 STEINKJER, Norge

Kontaktinformasjon

Jon Erik Finstad, Styreleder
934 98 064

Pål Malmo, Skogsjef
950 29 501

 

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.

 

Del stillingen

Selskap

Steinkjer kommuneskoger

Kontaktinfo

 • Jon Erik Finstad
 • Tittel: Styreleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 934 98 064
 • Pål Malmo
 • Tittel: Skogsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 950 29 501

Lokasjon

 • Steinkjer

Søknadsfrist

August 17, 2022