Daglig leder/kirkeverge

    Melhus kirkelige fellesråd har ledig 100 % stilling for kirkeverge/daglig leder. Tiltredelse etter avtale. Fellesrådets virkeområde er sammenfallende med Melhus kommune – en nabokommune til Trondheim med drøyt 17 000 innbyggere. Fellesrådet har et åpent og godt forhold til kommunen og ønsker at dette videreføres. Daglig leder er fellesrådets faste bindeledd til kommunen. Fellesrådsområdet omfatter fire sokn med hver sin kirke og tilhørende gravplass. Fellesrådet har 20 ansatte fordelt på 13 årsverk. Kirkekontoret er lokalisert i kommunesenteret Melhus, i kontorfellesskap med tre prester, prosten i Gauldal, kantor, diakon, kateket og menighetspedagoger.  

 

 • Søknadsfrist: 02.06.2023
 • Arbeidsgiver: Melhus kommune
 • Sted: Melhus
 • Stillingstittel: Daglig leder/kirkeverge
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4664153867

 

  Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder for fellesrådets samlede virksomhet
 • Personalansvar for alle ansatte i fellesrådet
 • Økonomiansvar for fellesrådets virksomhet
 • Overordnet drifts- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg og gravplasser
 • Saksbehandler og sekretær for fellesrådet, arbeidsutvalget og administrasjonsutvalget
 • Ivaretakelse av lokalkirkens interesser overfor kommunen og andre offentlige og kirkelige organer
 • Utvikling av et trygt og tillitsbasert arbeidsfellesskap

 

  Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning hvor administrasjon, ledelse og økonomi inngår
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og kirkelig organisering
 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet

 

 • Være medlem av Den norske kirke
 • Ha førerkort klasse B og disponere egen bil
 • Påregne noe møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid
 • Kunne fremlegge politiattest av nyere dato (jfr. Tros- og livssynsloven § 20)

 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon for og trygghet i rollen som leder
 • Innsikt i og interesse og engasjement for kirkens plass og verdi i lokalsamfunnet
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper

 

Vi tilbyr

 • En spennende lederjobb i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring

 

Søreggen 2, 7224 Melhus, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Helge Bjørn Bæverfjord
Leder
Telefon:908 58 889
E-post:[email protected]

 

Med ca. 17.000 innbyggere er Melhus den sjette største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen.

Melhus kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi er en IA-bedrift, og titulerer oss selv som både modig og mangfoldig. Våre medarbeidere skal representere hele Norges befolkning, og vi ønsker oss ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn.

Del stillingen

Selskap

Melhus kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Melhus

Søknadsfrist

Juni 2, 2023