Dagleg leiar Fusa frivilligsentral

 

 

 • Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd
 • 5200 Os

Bjørnafjorden kyrjelege fellesråd v/Fusa sokn har ledig fast stilling som dagleg leiar for Fusa
frivilligsentral, Eikelandsosen.

Fusa frivilligsentral er eigd av Fusa sokn (Den norske kyrkja i Fusa) og det geografiske arbeidsområdet
til sentralen er likt soknet sitt; tilsvarande tidl. Fusa kommune. Kontorlokalet er tilnærma
samlokalisert med Fusa kyrkjekontor på Fjord`n nærsenter i Eikelandsosen.
Fusa sokn er eit av to sokn i Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd, Bjørnafjorden kommune, Vestland.
Fusa frivilligsentral er ein av to frivilligsentralar i Bjørnafjorden kommune. Den andre er eigd av
kommunen og er stasjonert på Os.

 

Arbeidsoppgaver

Vi søkjer ein medarbeidar med høgskuleutdanning eller anna relevant utdanning og praksis. Det er
eit føremon om ein har kjennskap til frivilligsentralane sitt arbeid og har erfaring med arbeid med menneske og frivillig arbeid. Du må kunne arbeide sjølvstendig, men mykje av arbeidet inneber leiing av og samarbeid med mange frivillige medarbeidarar med ulik ståstad og ulike behov. Det vert lagt stor vekt på at ein er personleg eigna til stillinga. Du har ansvar for eige budsjett og du må vera lojal mot eigar sitt verdigrunnlag. At du har førarkort og disponerer bil er eit føremon.

 

Kvalifikasjoner (overskrift)

For deg som vert tilsett vil frivilligsentralen kunne gje eit breidt spekter av utfordrande og spennande
oppgåver – oppfølging av eksisterande tiltak og nye oppgåver, som vert utforma av deg, frivillige og i lag med styret for frivilligsentralen. Det er berre ein stilling (100%) i frivilligsentralen.

For meir informasjon om sentralen sjå fusa.frivilligsentral.no eller Fusa frivilligsentral på facebook.
Dagleg leiar for Fusa sokn er næraste administrative overordna. Løn og tilsetjing etter avtale. Stillinga er 100%, men lågare stillingsprosent kan vera mogleg dersom ynskjeleg.

 

Vi tilbyr

Spørsmål kan rettast til dagleg leiar i Fusa sokn Hans Einar Markhus tlf. 95936580 eller noverande
dagleg leiar Victoria Tverli Dale, 92093716.

Send søknad via webcruiter. (www.kirkejobb.no, www.kyrkja.no/fusa, www.fusa.frivilligsentral.no)

Intervju vil bli teke fortløpande med aktuelle kandidatar.

Søknadsfrist 25.01.2024

 

Kontaktinformasjon

 • Hans Einar Markhus, 95936580
 • Victoria Tverli Dale, 92093716

 

Arbeidssted

Eikelandsosen

 

Nøkkelinformasjon:

 • Arbeidsgiver: Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd
 • Referansenr.: 4751315512
 • Stillingsprosent: 100%
 • Fast
 • Søknadsfrist: 25.01.2024

 

Om arbeidsgiveren

 

 

 

Søk her

 

 

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Dagleg leiar Fusa frivilligsentral
 • Antall stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Prosent: 100 %
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig
 • Søknadsfrist: 25. januar 2024

Del stillingen

Selskap

Fusa frivilligsentral

Kontaktinfo

 • Hans Einar Markhus
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95936580

Lokasjon

 • Eikelandsosen

Søknadsfrist

Januar 25, 2024