Nordland politidistrikt har ledig fast stilling som rådgiver/controller innen økonomi og innkjøp

SVS – Stab for virksomhetsstyring, Nordland politidistrikt

 

Er du en initiativrik økonom med interesse for økonomistyring, innkjøp og internkontroll? Nordland Politidistrikt søker en engasjert og faglig dyktig medarbeider som trives med å jobbe bredt innen økonomi- og anskaffelsesfaget til fast stilling som controller.

Du må like å jobbe med analyse og med formidling av økonomisk status og rammer for ledere. Som controller vil du ha jevnlig dialog og oppfølging av ledere som har ansvar for driftsenhetene. I tillegg til oppgaver innenfor økonomiforvaltning vil du ha oppgaver knyttet til internkontroll og oppfølging av politidistriktets innkjøpsforvaltning. Vi søker etter det som har interesse for å ta i bruk ulike IKT-verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser, og ser muligheten i digitale løsninger.

Stillingen er organisert i Stab for virksomhetsstyring. Du vil samarbeide tett med blant annet økonomisjef og anskaffelses- og materiellansvarlig. Stillingen er stedsplassert i Bodø.

Stab for virksomhetsstyring bistår politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene i politidistriktet (planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering). Staben skal på vegne av politimesteren kontrollere at driftsenhetene utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer og i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Stab for virksomhetsstyring har for tiden 14 årsverk med en bredt sammensatt oppgaveportefølje. I staben jobber medarbeidere som har fag- og premissgiveransvar innenfor følgende områder: Økonomi- og virksomhetsstyring, eiendomsforvaltning, anskaffelser og materiell, dokumentforvaltning og arkiv, strategisk analyse, strategisk rådgivning, IKT-rådgiving og sikkerhetsledelse.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 03.09.2023
Arbeidsgiver: Nordland politidistrikt
Sted: Bodø
Stillingstittel: Fast stilling som controller økonomi og innkjøp i Nordland politidistrikt
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4685773768

Arbeidsoppgaver

 • Controller for driftsenhetene i Nordland politidistrikt.
 • Opplæring og rådgivning av ledere og ansatte innenfor økonomi- og innkjøpfeltet
 • Prognose- og budsjettarbeid for politidistriktet
 • Utviklingsarbeid innen økonomi- og innkjøpsfeltet, herunder prosessforbedring
 • Utfakturering og attestering av inngående faktura
 • Implementering og oppfølging av nasjonale rammeavtaler
 • Forvaltning av fullmaktstrukturer og tilganger
 • Internkontroll innen økonomi- og anskaffelsesfeltet
 • Øvrige administrative oppgaver innen økonomi og innkjøp

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Økonomiutdanning på minimum bachelornivå
 • God i bruk av relevante digitale arbeidsverktøy, spesielt gode excel kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant masterutdanning
 • Erfaring fra å jobbe med økonomi/regnskap/revisjon
 • Erfaring fra offentlig virksomhet innen økonomi, innkjøp eller lignende
 • Faglig sterke kandidater uten lang erfaring vil også bli vurdert

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig .

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, strukturert og effektiv
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du jobber godt selvstendig og som del av et team.
 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe bredt med ulike oppgaver
 • Du er initiativrik og løsningsorientert og leverer i tide
 • Du har interesse for bruk av digitale verktøy og effektivisering av prosesser
 • Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform på www.politiet.no

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), ltr. 60-65, fra kr 584.500 – 635.400 brutto pr. år.
 • For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Faglig utvikling og mulighet til å påvirke fremtidens prosesser og løsninger innen økonomi og innkjøp
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Gidsken Jakobsens vei 14, 8008 Bodø, Norge

Kontaktinformasjon

Anne Berit Sund, økonomisjef
Telefon:  957 90 076
E-post:  [email protected]

Anita Eriksen, Avdelingsdirektør, Stab for virksomhetsstyring
Telefon:  957 07 733
E-post:  [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 790 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester skal legges inn elektronisk. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

 

Del stillingen

Selskap

Nordland politidistrikt

Lenke til firma

https://www.politiet.no/

Kontaktinfo

 • Anita Eriksen
 • Tittel: Avdelingsdirektør Stab for Virksomhetsstyring
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 755 45906 957 07733
 • Anne Berit Sund
 • Tittel: Økonomisjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 957 90 076

Lokasjon

 • Bodø

Søknadsfrist

September 3, 2023