Klikk på aktuell stilling under.

 

Helsefagarbeidar

Bu- og omsorgstenesta, Gloppen kommune

Sandane

Søk seinast mandag 15. januar

 

Helsefagarbeidar

Bu- og omsorgstenesta, Gloppen kommune

Sandane

Søk seinast mandag 15. januar

 

Bu og omsorgstenesta har ledig vikariat som kokk ved Gloppen kommunale kjøken.

Fagarbeidar kokk

Gloppen kommune

Sandane

Søk seinast tirsdag 9. januar

 

Bu og omsorgsstenesta har ledig stilling for assistent ved Gloppen kommunale kjøken.

Assistent

Gloppen kommune

Sandane

Søk seinast tirsdag 2. januar

 

Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sin felles bu- og arbeidsmarknad på 40 – 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord – Sandane lufthamn – ligg i Gloppen, og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet.
Gloppen har god barnehagedekning og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til grunnskule og kulturskule også folkehøgskule og vidaregåande skule. Næringslivet i kommunen er variert og prega av optimisme. Vi har flott natur og det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt miljø innan musikk, idrett og kultur, og kommunen har vore kåra både som årets kulturkommune og årets musikkommune.

Del stillingen

Selskap

Gloppen kommune

Kontaktinfo

  • Iren Knutsen Utheim
  • Tittel: Tenesteleiar Bu- og omsorgstenesta
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 917 03 443

Lokasjon

  • Sandane

Søknadsfrist

Januar 2, 2024