3 x 100% fast stilling som lærer ved Brønnøy kultur- og kompetansesenter avd. voksenopplæring

 

Om stillingen

Brønnøy kommune har vedtatt å ta imot ukrainske flyktninger, og det er derfor behov for å utvide staben på voksenopplæringen. Vi lyser med dette ut 3 faste lærerstillinger.

Tiltredelse er 01.08.2022.

Arbeidsoppgaver

Norskopplæring for innvandrere
Grunnskoleundervisning for voksne
Nettskoleundervisning og veiledning knyttet til dette
Andre oppgaver kan vurderes utfra søkers kompetanse og behovet for å fylle praktiske og fleksible oppgaver.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

Norsk som andrespråk er ønskelig
Grunnskolelærer/ annen relevant pedagogisk utdanning
Gode IKT-ferdigheter (PC og nettbrett)
Undervisningserfaring fra arbeid med voksne minoritetsspråklige er en fordel

Personlige egenskaper

Er tydelig og god på klasseledelse og vurdering
Kan jobbe selvstendig og strukturert
Verdsetter profesjonelt samarbeid som nøkkel til gode løsninger og kvalitet i opplæringen
Har godt humør og er fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert i møte med både ansatte og elever i Voksenopplæringen.
Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Brønnøy kommune er en IA- bedrift
En utviklingsorientert organisasjon
Tilflyttere til Brønnøy kommune etter 01.01.2022 får tilbud om gratis barnehage og SFO til og med 31.12.2023.

Spørsmål om stillingen

Avdelingsleder for voksenopplæring, Bjørnar Jensen, telefon: 750 12 287 / 416 03 801

Generell info
Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 25. april 2022

 

Arbeidsgiver Brønnøy kommune

Kommune Brønnøy

Omfang Heltid (3 stillinger)

Varighet Fast

Arbeidssted Voksenopplæringen

 

Om oss i Brønnøy

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

 

Del stillingen

Selskap

Brønnøy kommune

Kontaktinfo

  • Bjørnar Jensen
  • Tittel: Avdelingsleder for voksenopplæring
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: telefon: 75 01 22 87 / 416 03 801

Lokasjon

  • Brønnøysund

Søknadsfrist

April 25, 2022