Lillehammer Region brannvesen, Lillehammer kommune

Seksjonsleder Feier / boligtilsyn

Feierseksjonen søker seksjonsleder Feierseksjon i 100 % stilling

Lillehammer Region Brannvesen (Lrbv) har behov for en ny leder til vår feierseksjon da vår nåværende seksjonsleder nærmer seg pensjonsalder. Vi søker etter en engasjert leder som kan være en drivkraft for videreutviklingen av vårt forebyggende arbeid.

Lrbv betjener eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, med en samlet befolkning på cirka 39 600 innbyggere samt et betydelig antall studenter og fritidsboliger. Vi har fire brannstasjoner med både heltids- og deltidsansatte, og vår brannsjef, administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert i den nye brannstasjonen i Lillehammer.

Den forebyggende avdelingen består av to seksjoner: brannforebygging og feiing/ bolig tilsyn. Vårt primære mål er å redusere brannrisikoen gjennom forebyggende tiltak og begrense konsekvensene av branner.

Dersom du har interesse for å lede feierseksjonen, oppfordrer vi deg til å søke på stillingen. Du kommer å samarbeide tett med andre enheter i brannvesenet, tilsynsmyndigheter og kommunale organer for å oppnå våre mål.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 24.03.2024
Arbeidsgiver: Lillehammer kommune
Sted: LILLEHAMMER
Stillingstittel: Seksjonsleder for feierseksjonen
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4768916153

Arbeidsoppgaver

Du vil ha ansvaret for personal- og fagområdene innen feierseksjonen, som inkluderer boligtilsyn og feiing. Du vil lede et team på 9 årsverk og være en viktig støttespiller for avdelingslederen. Det forventes at du kan jobbe målrettet og strukturert for å følge opp den pågående omstillingsprosessen mot en risikobasert tilnærming. I tillegg vil du ha ansvar for tilsyn og feiing av boliger og fritidseiendommer.

 • Du vil være ansvarlig for å utvikle virksomhetsplaner og underliggende planer for feierseksjonen.
 • Du vil ha ansvar for produksjonen av tjenester i alle eierkommuner, og dette vil kreve tett samarbeid og dialog med ansatte i din avdeling.
 • Du vil sammen med avdelingsleder, ha ansvar for budsjett, drift og innkjøp for avdelingen.
 • Du vil ha ansvar for å lede og utvikle seksjonens ansatte, samt å sikre at HMS-rutiner blir fulgt og kontinuerlig forbedret for å opprettholde en trygg arbeidsplass.
 • Det er viktig at seksjonsledere sørger for at nyansatte og lærlinger får den nødvendige opplæringen og veiledningen for å kunne utføre sine oppgaver på en effektiv måte.
 • Seksjonslederen vil være underlagt avdelingslederen i brannforebyggende avdeling.

Kvalifikasjoner

Vi søker en leder som er nært tilknyttet seksjonen, engasjert i samfunnet og i stand til å støtte og motivere sine ansatte, samtidig som vedkommende er en tydelig leder. Du må være beslutningsdyktig, tørre å si din mening og gjennomføre de beslutningene du tar. Det er ønskelig med enten mesterbrev eller minimum svennebrev og 5 års erfaring innen feierfaget. I tillegg må du ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

For å være egnet for rollen, må du være samfunnsengasjert og inneha følgende egenskaper:

 • Målrettet og i stand til å ta initiativ og skape engasjement.
 • Systematisk i din tilnærming til oppgaver og utfordringer.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst, med evne til å ta avgjørelser.
 • Villig til å prioritere og håndtere ulike oppgaver effektivt.
 • Løsningsorientert og i stand til å finne kreative løsninger på problemer.
 • Effektiv og strukturert i ditt arbeid.
 • Dyktig til å bygge relasjoner og besitter gode kommunikasjonsevner.
 • I stand til å kommunisere på en klar, presis og strukturert måte.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et høyt faglig miljø med gode muligheter for kompetanseutvikling. Vår målsetning er å møte innbyggerne med moderne tjenester og fremragende service.
 • Vi tilbyr et samfunnsnyttig, spennende og ansvarsfullt arbeid.
 • Lønn i samsvar med gjeldende avtaler.
 • God pensjonsordning og gruppeforsikring.
 • Tilgang til bedriftshelsetjeneste.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Et trivelig og stimulerende arbeidsmiljø.

Som en del av ansettelsesprosessen må det fremlegges vandelsattest i samsvar med kravene i Brann- og eksplosjonsvernloven §18, skal IKKE sendes inn med søknaden.

Eller leder forebyggende avdeling, Mattias Andersson 41 64 56 15
E-post: [email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Industrigata 33, 2615 LILLEHAMMER, Norge

Kontaktinformasjon

Mattias Andersson, Avdelingsleder
Telefon:  416 45 615
E-post: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Del stillingen

Selskap

Lillehammer kommune

Kontaktinfo

 • Mattias Andersson
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 416 45 615

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Mars 24, 2024