Brannsjef/Daglig Leder for Glåmdal Brannvesen IKS

 

Arbeidsgiver: Glåmdal Brannvesen Iks

Sted: Haakon VII veg 4, 2212 Kongsvinger

Stillingstittel: Brannsjef

 

Søknadsfrist: 25.09.2022

 

Brannsjef/Daglig leder

Vi søker etter en gjennomføringssterk, handlekraftig, trygg og tydelig leder som vil nå mål sammen med laget sitt. Du må ha evne til å balansere drift, strategi og økonomi og ha god bedriftsøkonomisk forståelse. Du har evne til å bygge gode relasjoner og ser verdien av å dele informasjon og kunnskap. Du er på kontinuerlig søken etter løsninger som gjør brannvesenet kvalitativt bedre og samtidig kostnadseffektivt.

Som øverste leder har brannsjefen ansvar for 72 ansatte, hvorav 31 heltidsansatte og 41 deltidsansatte fordelt på 4 brannstasjoner.

God kommunikasjon og tilstedeværelse er en forutsetning for å lykkes både internt og i lokalsamfunnet.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Øverste leder for Glåmdal Brannvesen IKS
 • Overordnet ansvar for å utvikle virksomhetens medarbeidere
 • Overordnet fagansvar
 • Videreutvikle samarbeidet med eierkommunene og eksterne samarbeidspartnere
 • Videreutvikle GBI som et framtidsrettet, regionalt brann og redningsvesen
 • Samarbeid med selskapets styrende organ
 • Ansvar for plan, budsjett og økonomiske resultater
 • Ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger
 • Gjennomføring og oppfølging av forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • Presse og mediehåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Eksamen fra universitet, høyskole eller forsvaret, eventuelt kan lang erfaring kompensere for kravet om utdanning
 • Kvalifikasjonskrav i h.h.t Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann og redningsvesenforskriften) § 11
 • Ledererfaring, gjerne fra operative virksomheter innen brann og redningsvesen, forsvaret, politi, beredskap eller sikkerhet
 • Tillitsvekkende og troverdig
 • Evne til å utvikle medarbeidere i en organisasjon med et sterkt fagmiljø
 • God innsikt i og forståelse for politiske prosesser
 • Evne til å ta gode beslutninger under press
 • Stor arbeidskapasitet, høy gjennomføringsevne og strukturert tilnærming
 • Beredskapsforståelse
 • Brannfaglig kompetanse er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Førerkort klasse BE (og Kode 160 utrykningskjøring)
 • Tilfredsstillende helse og krav til plettfri vandel, politiattest

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med selskapets saksbehandlingsverktøy, VismaE, WebSak, Landax og KomTek
 • Erfaring med presse og mediehåndtering
 • Evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Stillingen inngår pr. i dag i overordnet vakt og dette krever boplikt i Glåmdalsdistriktet. Stillingen har kontorsted på Kongsvinger og brannsjefen rapporterer til Selskapets styre.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk og god utvikling. Dette er en unik mulighet til å være med å forme framtiden i Glåmdal Brannvesen IKS.
 • Lønn etter avtale og god pensjons- og forsikringsordning

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte styrets leder Espen Fjeldbu tlf. 91519052

Søknad med CV sendes til [email protected] eller Glåmdal brannvesen IKS, Postmottak, 2226 Kongsvinger.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring, må begrunne dette i søknaden.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Glåmdal Brannvesen Iks
Adresse: Haakon VII’s veg 4, 2212 Kongsvinger
Hjemmeside: https://www.gbi.no

 

Glåmdal Brannvesen IKS-GBI, er et interkommunalt selskap med ansvar for brann, redning og brannforebyggende tjenester. Selskapet eies i dag av 3 kommuner: Kongsvinger, Grue og Eidskog med i underkant av 30000 innbyggere. Selskapet benytter 4 brannstasjoner og det bygges pr. i dag nye brannstasjoner i to av eierkommunene og det foreligger konkrete planer for oppføring av ny brannstasjoner i den tredje eierkommunen. Det er 72 ansatte i selskapet.

 

Søknadsfrist: 25.09.2022

 

Om stillingen

Antall stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Prosent: 100 %
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Offentlig
Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag
Arbeidstid: Dagtid, Kveld, Natt
Oppstart: Etter avtale

 

Del stillingen

Selskap

Glåmdal Brannvesen Iks

Lenke til firma

https://www.gbi.no

Kontaktinfo

 • Espen Fjeldbu
 • Tittel: Styrets leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 915 19 052

Lokasjon

 • Kongsvinger
 • Grue Finnskog
 • Skotterud

Søknadsfrist

September 25, 2022