Brannmester

 

Kinn kommune

Om stillinga

Brannmesteren har et særlig ansvar for daglig drift av brannstasjonen.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 22.10.2023
Arbeidsgivar: Kinn kommune
Stad: Måløy
Stillingstittel: Brannmester
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Deltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 60
Webcruiter-ID: 4717018713
Startdato: 01.11.2023

Arbeidsoppgåver

 • Daglig drift av brannstasjonen
 • Vedlikehold av materiell og utstyr.
 • Planlegging av øvelser.
 • Ansvar for oppfølging av digitale system.
 • Utarbeidelse av vaktlister.

Kvalifikasjonar

 • Det er ein fordel med fagbrev innan eit praktisk yrke, men dette er ikkje et krav.
 • Søkjar må være villig til å ta dei kurs som brannsjefen pålegg.
 • Ved tilbod om jobb må det leggast fram følgjande dokumentasjon:
 • Erklæring frå evet. anna arbeidsgivar om at en kan møte på alarmar i brannvesenet.
 • Helseattest som ikkje er eldre enn 12 mnd.
 • Dokumentasjon på bestått fysisk test for røykdykkar
 • Søkjar må ha sertifikat minimum kl. B og helst for tunge køyretøy klasse C, eller være villig til å ta dette innan 24 månader etter tilsetting, for eigne kostnader.
 • Krav til grunnkurs og ledelse trinn A.

Søkaren må bu og arbeide innanfor 4 minutt på dagtid og 6 minutt på natt fra brannstasjonen.

Personlege eigenskapar

 • Du evner å motivere og lede andre i det daglige arbeidet.
 • Du samarbeider godt med andre, viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du fremstår som trygg, engasjert, tillitsskapende og viser selvkontroll i krevende situasjoner.
 • Du er en strukturert og besluttsom person som tar ansvar, gjør selvstendige vurderinger og viser mot.
 • Du er reflektert og gjør rasjonelle vurderinger.
 • Du har digital kompetanse og er trygg i bruk av ulike datasystemer.
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • Stillinga følgjer eige lønnsregulativ.
 • Forøvrig gjeld vanlege kommunale tilsettingsvilkår som fram går av lover, reglement og gjeldande tariffavtale.
 • En spennende arbeidsplass preget av høyt faglig nivå, godt arbeidsmiljø og høy trivsel
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter, både personlig og faglig
 • Vi har egen bedriftshelsetjeneste for våre ansatte

 

Søk på stillinga her.

 

Adresse:Gate 2, gt. 2, Måløy, Norge

Kontaktinformasjon

Kim Hjelle, Brannsjef
Telefon:  +47 918 32 818
E-post:  [email protected]

Vår visjon:

I Kinn har vi gode fungerande lokalsamfunn, der vi realiserer det store potensiale på kysten, flotte bu- og fritidsområde og ei berekraftig utvikling. Vi er ein av dei største kommunane i Vestland fylke med våre 17.131 innbyggarar. Som arbeidsgjevar har vi med oss 1632 tilsette, og vi ønskjer deg velkommen med på laget. I alle stillingar knytta til helse og velferd og alle stillingar i oppvekst – må tilsette pårekne koordinatoransvar.

 

Del stillingen

Selskap

Kinn kommune

Lenke til firma

https://kinn.kommune.no/

Kontaktinfo

 • Kim Hjelle
 • Tittel: Brannsjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: +47 918 32 818

Lokasjon

 • Florø

Søknadsfrist

Oktober 22, 2023